"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-01-14

Företagsforskarskolan firar tio år och fortsätter sikta uppåt

NYHET Tio framgångsrika år firar Umeå universitets Företagsforskarskola med en stor workshop den 16 januari med över 50 deltagare: doktorander, handledare och företagspartners. Temat för dagen är visioner och önskemål om hur forskningen ska hjälpa samhället i framtiden.

Text: Ingrid Söderbergh

– Företagsforskarskolan är ett utmärkt sätt på vilket universitetet kan bedriva forskningssamverkan med en extern partner. Att vi under den här tioårsperioden haft nästa 70 doktorander igång tillsammans med 50 externa partners visar på att det här verkligen är ett framgångsrikt koncept för samverkan, och för att bygga långsiktiga relationer, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet, som tillsammans med vicerektor Dieter Müller kommer att inleda dagen.

Den första kullen av industridoktorander rekryterades år 2008 och i höstas kickade den sjätte gruppen igång med elva nya projekt inom en rad olika ämnesområden. Företagsforskarskolans föreståndare Anna Linusson Jonsson har under de tio år som forskarskolan funnits sett att intresset har ökat från både forskare och samhälle.

–Speciellt roligt är att de projektförslag som vi får in i dag är mer varierande och kommer från olika områden i samhället, från början var de flesta doktorandprojekten inriktade mot teknik. Vi ser också att forskare, externa parter och doktorander i dag jobbar tätt tillsammans för att lösa forskningsfrågor, säger professor Anna Linusson Jonsson, föreståndare för Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Den 16 januari samlas forskare och industripartners, alumner och doktorander för att uppmärksamma tioårsjubileet med föreläsningar och en postersession. Målet med dagen är att prata om visioner och önskemål om hur forskningen ska hjälpa samhället i framtiden. Det blir också tillfällen för mat, mingel och friare diskussioner.

– Det är viktigt att fira, och det gör vi denna dag – en dag som kan ge många nya idéer, samtal kring forskningsprojekt och mycket energi. Jag hoppas mycket på framtiden, det finns en otrolig potential för forskning och utveckling i samverkan med samhället. Personligen hoppas jag att vi får se många regionala samarbetsprojekt, gärna med hållbarhetsprofil i framtiden, säger Anna Linusson Jonsson.

Text: Ingrid Söderbergh


Om Företagsforskarskolan:

Företagsforskarskolan bygger på samverkan mellan universitet, forskare och företag eller organisation och syftar till att förena vetenskaplig excellens med nytta för samhället och den organisation som samarbetar. Tillsammans byggs ett långsiktigt samarbete kring ett problem och doktoranden får också ett skräddarsytt akademiskt kurspaket. Forskarskolan är öppen för alla forskningsområden och doktoranden har sin anställning vid Umeå universitet. Företagsforskarskolan initierades 2008 och därefter har skolan haft intag vart annat år och startar i år sin sjätte omgång. Totalt finns 67 doktorander som deltagit/deltar i Företagsforskarskolan tillsammans med 50 olika externa partners.


Företagsforskarskolans hemsida

Pressbild

För mer information, kontakta gärna: