"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-22

Förhöjt blodsocker ökar risken för cancer

NYHET Förhöjt blodsocker ökar risken för cancer generellt. Det visar en studie av en halv miljon europeiska män och kvinnor, ledd av forskare vid Umeå universitet. Studien publiceras 22 december i tidskriften PLoS Medicine.

Studien visar att personer med ett förhöjt blodsockervärde löper en högre risk för cancer än personer med normala sockervärden. För varje mmol/l högre blodsocker ökar risken för cancer med 11% bland kvinnor, och 5 % bland män. Sambandet är starkare för vissa cancerformer, till exempel cancer i bukspottskörtel, lever, gallblåsa och urinblåsa. Högt blodsocker ökar däremot inte risken för prostatacancer, den vanligaste cancerformen bland män, vilket förklarar att sambandet är svagare bland män än bland kvinnor.

I studien ingår 550 000 personer från Sverige (Västerbotten och Malmö), Norge och Österrike, varav 79 000 personer är inkluderade från Västerbottens hälsoundersökning. Deltagarnas blodsockervärden mättes och efter en genomsnittlig uppföljningstid av tio år hade ca 30 000 personer blivit diagnosticerade med cancer.

Studien är den största hittills i västvärlden. Resultaten liknar dem från en stor studie från Korea, vilket styrker rimligheten i resultaten.
– Ännu vet vi inte säkert om högt blodsocker och dess effekter direkt orsakar cancer, eller om andra faktorer ligger bakom sambandet. Vi tror att en livsstil som är gynnsam för blodsockerkontroll också minskar risken för cancer, säger Tanja Stocks, projektassistent vid Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, urologi och andrologi, Umeå universitet.

Studien har letts av Tanja Stocks och Pär Stattin vid Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet. För mer information, kontakta Tanja Stocks på e-post tanja.stocks@urologi.umu.se, eller Pär Stattin på tel 090-785 22 91 eller e-post par.stattin@urologi.umu.se.

En porträttbild av Tanja Stocks återfinns på
http://www.umu.se/digitalAssets/11/11162_tanja_stocks.jpg

När embargotiden passerats kan artikeln läsas i sin helhet på http://www.plosmedicine.org/i avdelningen ”Editor’s Picks”.

Redaktör: Bertil Born