"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-21

Försämrad hälsa för unga kvinnor och förbättrad hälsa för unga män sedan 1990

NYHET Forskare vid Umeå Universitet och Region Norrbotten har följt hälsotrender för kvinnor och män i åldrarna 25-34 under åren 1990-2014. I början av perioden (1990) självskattade 8,5 procent av kvinnorna sin hälsa som sämre än jämnårigas medan samma andel steg till 20 procent 2014. Män självskattade tvärtemot sin hälsa som bättre i slutet av perioden jämfört med början. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften PLOS One.

Annika Forssén

– Ökad sjuklighet och sjukskrivning bland kvinnor har på senare år uppmärksammats i den allmänna debatten. Vår studie visar nu, för första gången, på motsvarande hälsotrender bland unga vuxna kvinnor, säger Annika Forssén, som är forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, distriktsläkare i Luleå och medförfattare av artikeln.

Forskarna bakom studien har i en långsiktig, befolkningsbaserad undersökning analyserat svar från 1811 personer i befolkningsstudien MONICA i Norra Sverige. Studiedeltagarna har i samband med en hälsoundersökning svarat på ett frågeformulär där frågor om självskattad hälsa ingår.

Studien visar även en ökad andel studiedeltagare med fetma, oroskänslor och missnöje med sin privatekonomi, både bland män och kvinnor. Samtidigt ökade andelen män och kvinnor med hög fysisk aktivitet under perioden.

Göran Waller

– Sämre självskattad hälsa bland unga innebär sannolikt ökad sjuklighet såväl kortsiktigt som långsiktigt. Resultaten visar att arbetet för jämställdhet och män och kvinnors rätt till lika hälsa kräver ett rejält omtag, säger Göran Waller, som är forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, distriktsläkare i Kalix samt medförfattare.

Enligt forskarna bakom studien kan möjliga orsaker till den negativa hälsoutvecklingen bland kvinnor vara:

 • Tuffare arbetsförhållanden inom kvinnodominerade yrken som exempelvis vård- och omsorgsyrken
 • Ökad utbrändhet och samvetsstress
 • Brist på jämställdhet i privatlivet
 • Mäns våld mot kvinnor
 • Två motstridiga men samtidiga normsystem i samhället – jämställdhet och traditionella könsuppfattningar – där kvinnor måste motsvara båda (”klara allt”)
 • Generella samhällsvärderingar såsom pressen att vara både framgångsrik, socialt aktiv och vacker
 • Självkänsla baserad på prestationer eller vissa konsumtionsmönster

Möjliga orsaker till den positiva utvecklingen för män kan enligt forskarna vara:

 • På arbetsmarknaden värderas män fortsatt högre än kvinnor, trots lägre utbildningsnivå
 • Mer delat ansvar för barn och hem är bra för mäns hälsa
 • Jämställdhetsnormen öppnar för mer variation i den så kallade mansrollen
 • Mindre bundenhet till rigida mansnormer i lokalsamhället genom internet
Mattias Waller Lidström
Foto: Privat

Försteförfattare av den aktuella forskningsartikeln är Mattias Waller Lidström, som gjorde studien som del av ett läkarexamensarbete.

Länk till artikeln i PLOS One

Tidstrender för "bättre" och "sämre" självskattad hälsa 1990-2014. Ljuslila innebär bättre och mörklila betyder sämre hälsa för män enligt självskattad jämförelse med jämnåriga. För unga kvinnor betyder ljusgröna staplar bättre och mörkgröna sämre. Data från Norra Sveriges MONICA-studie.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Waller, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicinTelefon: 072-562 0381
E-post: goran.waller@umu.se

Annika Forssén, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicinTelefon: 070-525 5900
E-post: annika.forssen@umu.se

Mattias Lidström WallerTelefon: 070-732 4024
E-post: m.wallerlidstrom@gmail.com

Om publiceringen:

PLOS One, artikel: Time trends of comparative self-rated health in adults aged 25-34 in the Northern Sweden MONICA Study, 1990-2014. Författare: Mattias Waller Lidström, Patrik Wennberg, Robert Lundqvist, Annika Forssén och Göran Waller. DOI: 10.1371/journal.pone.0187896.

Redaktör: Daniel Harju