"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-01-30 Uppdaterad: 2024-02-02, 07:17

Forskar om hur fiktion kan öka ungas medvetande om klimatkrisen

NYHET Ungdomslitteratur som förmedlar budskap om klimat och miljö kan göra unga mer medvetna om klimatkrisen genom att porträttera en huvudkaraktär som läsaren identifierar sig med. Irene Bordignon, gästdoktorand vid Institutionen för språkstudier, intresserar sig för hållbar utveckling och klimatförändringar med särskilt fokus på Arktis.

– Min forskning fokuserar på att studera hur spekulativ fiktion kan spela en avgörande roll för att öka medvetenheten om klimatkrisen. Mina huvudintressen är samtida ungdomslitteratur och ekokritik, särskilt i relation till den posthumana och kognitiva dimensionen.

Irene har en utbildningsbakgrund i skandinaviska språk och litteratur från Italien. Hon berättar att hon sökte sig till Umeå universitet för att det finns mycket kompetens inom hennes område här.

– Institutionen för språkstudier är en dynamisk och tvärvetenskaplig miljö som kombinerar en högkvalitativ utbildning i de ämnen jag är särskilt intresserad av, med möjligheten att skapa ett nätverk som fokuserar på att dela kunskap med andra doktorander och professorer.

För närvarande undersöker hon hur ”istexter” och arktiska berättelser hjälper till att (om)forma unga vuxnas medvetande mot mer hållbara strategier, genom att också ta hänsyn till fördelar och/eller nackdelar med att befinna sig i gränslandet mellan att vara ungdom och vuxen.

– Ett av mina mål är att analysera istexternas potential för ekokritiska läsningar: de producerar verkligen kritiska naturrelationer och tillåter oss att omvärdera förbindelserna mellan människa och natur.