"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-07-25

Forskare uppmanar till ändring av EU:s regler för växtförädling

NYHET I dag, på årsdagen av EU-domstolens utslag i ett mål rörande växtförädling med hjälp av gen-editering, skickas ett öppet brev till svenska EU-parlamentariker och svenska regeringen. Brevet är en uppmaning att engagera sig för att få till stånd en skyndsam förändring av EU:s GMO-lagstiftning. Det har undertecknats av ledare vid 14 svenska universitet/forskningscenter, kungliga vetenskapsakademier eller forskningsfinansiärer, som representanter för det oberoende forskarsamhället.

– EU-domstolens utslag får så långtgående konsekvenser för forskning och för möjligheterna att få ett hållbart och miljövänligt jordbruk att svenska vetenskapssamhället har funnit det nödvändigt att reagera kraftfullt för att försöka få till stånd en förändring av lagstiftningen, säger Stefan Jansson, professor vid Umeå universitet, som koordinerat brevet.

Läs det öppna brevet

 

Publiceringen av brevet sammanfaller med andra aktiviteter på internationell nivå med samma syfte (se följande länkar).

Öppet brev från europeiska forskare samordnat av Dirk Inze från VIB i Gent
Europeiska medborgares initiativ: 'Grow scientific progress: crops matter!

 

För mer information, kontakta gärna:

Stefan Jansson, professor, Institutionen för fysiologisk botanik, Umeå universitet, och Umeå Plant Science Centre
Telefon: 070-677 23 31
E-post: stefan.jansson@umu.se