"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-08-29

Forskare vid Umeå universitet och KI publicerar artiklar om mobil hälsa

NYHET I ett temanummer av den vetenskapliga tidskriften Global Health Action beskriver forskare vid Umeå universitet och Karolinska Institutet hur mobil hälsa (m-hälsa) kan underlätta för hälso- och sjukvården i låg- och medelinkomstländer att möta omfattande globala folkhälsorisker.

Temanumret mHealth for Improved Access and Equity in Health Care innehåller 10 artiklar skrivna av forskare inom global hälsa. Lucie Laflamme, som är professor i skadeepidemiologi och prevention vid Karolinska Institutet, är gästredaktör för temanumret. Global Health Action är en peer-reviewed open access-tidskrift som ges ut av Enheten för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet, med ekonomiskt stöd från Wallenbergstiftelsen och Umeå universitet.

Sammantaget fokuserar artiklarna på bildbaserad m-hälsa som verktyg för diagnostisk support och behandlingsstöd:

  • I ett förord beskriver Carl Bildt hur digitaliseringen och smarttelefoners allt bredare användningsområden samt en växande tillgång till trådlösa nätverk världen över innebär helt nya möjligheter att utveckla digitala metoder för hälso- och sjukvård. Men en positiv utveckling inom m-hälsoområdet kräver en generellt högre säkerhetsstandard, menar Carl Bildt.
  • Fyra av artiklarna beskriver bildbaserade lösningars potential, med tanke på tekniska, organisatoriska och användarmässiga villkor.
  • Två artiklar presenterar kliniska perspektiv på implementering och användning av m-hälsa med avseende på regler, teknik och användarperspektiv, samt patientproblem och beslutsfattande.
  • Två artiklar beskriver pågående insatser där mobilbaserade applikationer används som diagnostiskt stöd vid akuta brännskador och malaria.
  • Den nionde artikeln beskriver en process för utvecklandet av m-hälsolösningar för diagnostik i patientnära vård och hur en inledande interaktiv rundabordskonferens ledde till utarbetande av huvudkomponenter i en lanseringsplan. Konferensen anordnades av Stellenbosch Institute for Advanced Study (STIAS-Wallenberg Centre) i Stellenbosch, Sydafrika i februari 2017 och involverade forskare, vårdgivare, beslutsfattare och teknikutvecklare från 16 länder.
  • Den tionde och sista artikeln adresserar hur digitalisering förändrar samhället som helhet och introducerar radikalt nya sätt att utföra saker och ta itu med problem, inte minst när det gäller interaktionen människa-datorer.

Länk till temanumret av Global Health Action

På Twitter @GlobalHealthAction

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Weinehall, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitetTelefon: 090-786 52 28
E-post: lars.weinehall@umu.se

Lucie Laflamme, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska InstitutetTelefon: 08-524 83362
E-post: lucie.laflamme@ki.se

Redaktör: Daniel Harju