"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-11

Forskare vill starta en global folkhälsorörelse

NYHET Det behövs en världsomfattande rörelse med forskare, specialister, politiker och tjänstemän för att möta de behov av folkhälsoinsatser som finns på olika nivåer i samhället. Det anser en grupp forskare i ett upprop som publiceras i tidskriften The Lancet.

Forskarna som bland annat är verksamma vid Umeå universitet, University of Auckland, Nya Zeeland, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Storbritannien, samt Richard Horton, chefredaktör vid tidskriften The Lancet och hedersdoktor vid Umeå universitet, har som mål med uppropet att skapa en global rörelse för att svara mot de hot som mänskligheten står inför. Det handlar bland annat om hot mot människors hälsa och välbefinnande, hot mot naturliga system och system framtagna av människan som befrämjar hälsa, samt hoten mot en miljömässigt hållbar livsstil.

– Syftet med uppropet är att skapa en rörelse som arbetar för att vår planet ska kunna vårda och ge näring åt mångfalden av liv. Målet är att samla experter och beslutsfattare från olika områden för att befrämja hälsa, inte bara för människan, utan för allt liv på planeten som vi är beroende av, säger Stig Wall, professor emeritus vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, som är en av de forskare som står bakom uppropet.

Han berättar att goda kunskaper om folkhälsa är avgörande för att uppnå visionen att skydda och främja hälsa och välbefinnande, att förebygga sjukdomar och funktionshinder, samt att eliminera förhållanden som skadar hälsa och välbefinnande. För att uppnå målen behöver man bland annat skapa rättvisa samhällen och minimera skillnader i hälsa som beror på ekonomiska tillgångar, utbildning och kön.

Målgruppen för uppropet i tidskriften är vårdpersonal, personer som arbetar med folkhälsofrågor, politiker och beslutsfattare, internationella tjänstemän som arbetar i FN och i utvecklingsorgan, samt akademiker på olika nationella nivåer som berörs av folkhälsofrågor.

– De vi vill nå med uppropet är egentligen alla som har ett intresse för sin egen hälsa, för sina medmänniskors hälsa och för folkhälsan hos kommande generationer, säger Stig Wall.

Gå in här för att skriva under uppropet hos tidskriften The Lancet.
För mer information om uppropet, kontakta gärna Stig Wall. Han kan nås på:Telefon: 070-662 90 75
E-post: stig.wall@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz