"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-09-19

Forskarmöte i Umeå startar EU-projekt om denguefeber

NYHET Forskare och specialister från elva länder samlas i Umeå den 21–23 september för att starta ett fyrårigt forskningsprojekt med syfte att övervaka och kontrollera sjukdomen denguefeber. Projektet leds från Umeå universitet.

Centrumbildningen UCGHR (Umeå Centre for Global Health Research) vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och global hälsa, har valts av EU-kommissionen för att leda projektet ”Dengue Tools” med en budget på ca 5,6 miljoner euro. Deltagarna i startkonferensen kommer från Thailand, Singapore, Brasilien, Sri Lanka, Malaysia och flera europeiska länder.

Denguefeber är en virussjukdom som sprids av myggor. Den beräknas infektera mellan 50 och 100 miljoner personer i världen varje år, varav 25 000 avlider. Sjukdomen förekommer främst i Sydöstasien (t.ex. Thailand), men har på senare år ökat snabbt i omfattning och fått stor utbredning i Central- och Sydamerika. Denguefeber har också konstaterats i delar av Europa på grund av bland annat klimatförändringar och införsel via resenärer.

Mötet äger rum i Folkets Hus, Umeå, under onsdag till och med fredag. De inblandade forskarna kommer att presentera sina forskningsplaner och mål. Projektledare är professor Annelies Wilder-Smith vid UCGHR. Som samordnande enhet i projektet kommer UCGHR att bidra med forskare som framför allt upprättar modeller för att studera klimatförändringar och globala resemönster. Målet är bland annat att skapa system som tidigt kan varna för utbrott av sjukdomen.

För mer information om mötet och projektet Dengue Tools, kontakta gärnadr Johannah Wegerdt (engelskspråkig),Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin,enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet,mobil 072-714 66 24
e-post: johannah.wegerdt@epiph.umu.se