"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-04-16

Forskning om sex hos malariaparasiter belönas med prestigefyllt EU-anslag

NYHET ERC Advanced Grants – Europeiska unionens mest prestigefyllda forskningsfinansieringsprogram – beviljar professor Oliver Billker 2,5 miljoner Euro för ett femårigt projekt om den sexuella biologin hos malariaparasiter. Molekylärbiologen Oliver Billker är en ny topprekrytering till den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.

Oliver Billker, professor vid Institutionen för molekylärbiologi. Foto: privat

– Det här är en dröm som går i uppfyllelse! Med detta anslag kan vår malariaforskning nu ske i den skala som krävs för att vara internationellt konkurrenskraftig. Jag ser mycket fram emot att sätta ihop en forskargrupp vid Umeå universitet och påbörja de nya studierna, säger Oliver Billker, tillträdande professor på Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Malaria dödar fortfarande nästan en halv miljon människor varje år, de flesta barn under fem år. Sjukdomen orsakas av en parasit som växer inuti röda blodkroppar och överförs med hjälp av myggor. Nya mediciner och ett vaccin som inriktas mot att utrota malaria genom att blockera smittspridningen är brådskande.

Vi vet att malariaparasiter endast kan infektera myggor när de samtidigt reproducerar sig sexuellt och då genom att producera så kallade gameter, celler som påminner om ägg och spermier. För att befruktning ska kunna ske måste gameterna lämna den skyddade miljön i de mänskliga röda blodkropparna, vilket gör gameterna sårbara.

Oliver Billker har ett mycket stort intresse för parasiters cellbiologi och den molekylära grunden för parasitinfektion. Projektet handlar om att förstå den sexuella biologin hos malariaparasiter och hur man kan utnyttja den för att blockera malariasmitta till myggor.

- För att uppnå detta mål ska vi kartlägga funktionerna av ungefär 700 parasitgener vid sexuell reproduktion. Det skulle vara omöjligt att göra detta en gen i taget. Min idé är att göra en stor samling av genetiskt ”streckkodade” mutanter för att studera funktionerna hos hundratals parasitgener samtidigt, säger Oliver Billker.

Målet med projekt är att föreslå helt nya sätt på vilka överföring av malaria från parasit till myggor kan förhindras. Det kommer också att utmynna i grundläggande kunskaper om hur sexuell reproduktion av organismer har förändrats under evolutionen.

Oliver Billker börjar sin anställning vid Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet i september i år. Han kommer närmast från engelska Wellcome Sanger Institute, ett av världens ledande genomforskningscenter.

– Det här är en ny fas i livet för mig och min familj och vi är alla otroligt glada över de nya möjligheterna. Vi ser fram emot att träffa nya kollegor och få nya vänner i en lite mindre stad. Vi behöver inte bara lära oss svenska men också åka skidor och skridskor, men vi känner oss peppade att anta alla utmaningar.

Läs mer om Oliver Billkers forskning

Biografi:

Oliver Billker föddes 1969 i Lüneburg, Tyskland. Han har en kandidatexamen i biologi från Berlin och erhöll sin doktorsexamen från Imperial College London 1999. Efter en postdoktortjänst vid Max-Planck-institutet för infektionsbiologi i Berlin finansierades han genom två på varandra följande personliga stipendier vid the British Medical Research Council (2002-2012) för att leda en forskargrupp vid Imperial College London. År 2007 flyttade han till Wellcome Sanger Institute, ett av världens ledande genomforskningscenter. Från och med september 2018 innehar Oliver Billker en professorstjänst på Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Om anslaget:

Projekttitel: ”Sex in malaria parasites - from genome scale functional gene profiling to transmission blocking intervention targets”

Beviljat medel: 2,5 miljoner Euro för fem år från ERC Advanced Grants, forskningsprogram inom EU

ERC Advanced Grants i siffror: Antalet ansökningar 2017 var totalt 2 167 stycken.  269 stycken ansökningar beviljades, varav 10 i Sverige.

För journalister:

Oliver Billker finns på plats vid Umeå universitet 17-19 april. För att boka ett intervjutillfälle kontakta Anna Berghard,  prefekt på Institutionen för molekylärbiologi. E-post: anna.berghard@umu.se, telefon: 070-695-21-62

För mer information, kontakta gärna:

Oliver Billker, Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitetTelefon: +44 7917 866 564
E-post: oliver.billker@umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh