"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-05-31

Forskningsanslag från Familjen Kamprads stiftelse

Professor Maria Bengtsson och medsökande Herman Stål har av Familjen Kamprads stiftelse  tilldelats 4 MSek för ett forskningsprojekt med titeln: New technology, coopetition and business model for Eco-innovation. Projektet ämnar studera hur miljöinnovationer kan spridas och stödjas via kompetensutvecklingsprogram riktat mot företagsledare. I projektet, som löper i tre år from 160901, kommer en doktorand att anställas.

Läs mer