"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-12-11

Forskningsanslag till Handelshögskolan

Det går riktigt bra för oss just nu och vi har glädjen att meddela att flera forskare vid USBE beviljats anslag.

Vi gratulerar:

Professor Xavier de Luna har erhållit 4,6 mkr från Marianne and Marcus Wallenbergs Stiftelse för projektet "Innovative statistical methods for optimal use of large-scale register data in studies of causal pathways”.

Professor Bengt Kriström och CERE som har erhållit 3 mkr från Handelsbankens Forskningsstiftelser för Internationell nyrekrytering av två post-docs inom områdena miljövärdering och experimentbaserad ekonomi. Rekryteringsprocessen påbörjas nu och slutförs under våren.

Professor Tomas Blomquist som fått finansiering av en post doc från Handelsbanken. Medlen kommer att används för att förlänga Sujith Nairs post-doc. Totalt 1,4 mkr

Professor Tomas Blomquist som fått finansiering av Vinnova för ett projekt om Sakernas Internet. Projektet pågår i tio månader och leds av docent Ulrika H Westergren vid institutionen för informatik. Privata partners är Fältcom och TeliaSonera.