"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-01-18

Forskningsledare tipsar om hur man vinner EU-finansiering för projekt

NYHET På måndag kommer Professor Annelies Wilder-Smith, som är gästprofessor vid Umeå universitet och ledare för forskningskonsortiet ZikaPLAN, att tala om hur man utvecklar en framgångsrik ansökan för EU-finansierade forskningsprojekt.

Professor Annelies Wilder-Smith är en världsledande forskare med fokus på infektionssjukdomar (emerging infectious diseases) och över 200 vetenskapliga publiceringar. Hennes forskningsfokus är dengue och speciellt utvecklingen av dengue-vaccin samt spridningen av dengue genom internationellt resande.

Som ledare för det pågående Horisont 2020-finansierade forskningskonsortiet ZikaPLAN och det nyligen avslutade konsortiet DengueTools, kommer hon att berätta om hur hennes team vid Enheten för epidemiologi och global hälsa utvecklade den ansökning som gav Umeå universitet i uppdrag att leda ZikaPLAN. I konsortiet ingår 25 forsknings- och folkhälsoorganisationer runt om i världen, som tillsammans utvecklar en beredskap mot zika i Latinamerika.

ZikaPLAN: What it takes to win an EU grant

Tid: Måndag 23 januari kl. 14
Plats: Sal 933, Våning 9, Norrlands universitetssjukhus
Arrangör: Enheten för epidemiologi och global hälsa

För mer information, vänligen kontakta:

Raman Preet, projektledare ZikaPLAN, Enheten för epidemiologi och global hälsaTelefon: 072-706 1365
E-post: raman.preet@umu.se

Mer information om ZikaPLAN:
www.umu.se/forskning/forskningsnyheter/nyhetsvisning//leder-konsortium-som-ska-bygga-hallbar-latinamerikansk-beredskap-mot-zikavirus.cid275058

Redaktör: Daniel Harju