"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-05-24

Forskningsmedel till Handelshögskolan

NYHET Vi gratulerar Professor Gauthier Lanot, Professor Thomas Aronsson och Professor Magnus Wikström, nationalekonomi, och Professor Runar Brännlund, nationalekonomi och CERE, för externa forskningsmedel!

Grattis till Professor Gauthier Lanot, Professor Thomas Aronsson och Professor Magnus Wikström som har erhållit SEK 1 800 000 från Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse och Tore Browaldh Stiftelse! Projektets titel är “Human Capital, Heterogeneity and the Performance of Social Insurance”.

Grattis till Professor Runar Brännlund för:

  • SEK 1 071 500 från EFORIS, Energiforsk. I projektteamet ingår PhD Thomas Broberg, PhD Lars Persson och Professor Tommy Lundgren. Projekttitel: ”Värdet av effektreduceringar och strömavbrott i svenskt näringsliv och offentlig sektor.”
  • SEK 2 026 000 från Handelsbankens Forskningsfonder. I projektteamet ingår PhD Mattias Vesterberg och PhD Chandra Kiran (SLU).Projekttitel: “ Consumer choice and network tariff under a natural monopoly: An empirical exploration for the Swedish electricity market.”
  • SEK  3 826 706 från Energimyndigheten. I projektteamet ingår PhD Mattias Vesterberg och PhD Chandra Kiran (SLU).Projekttitel: “Pricing and demand flexibility in a system dominated by renewable electricity production.”

Hjärtliga gratulationer!