"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-02

Forskningsmiljoner till DIGSUM

NYHET I den transnationella forskningsutlysningen JPI-MYBL på temat "More Years, Better Lives" har man valt att satsa på samarbetsprojekt som fokuserar på teknologi, plats och lärande, i relation till äldre. Simon Lindgren, professor vid Sociologiska institutionen och föreståndare för det tvärvetenskapliga forskningscentrat DIGSUM har beviljats forskningsmedel för att under tre år studera hur digitala hälsotjänster lanseras för, och används av äldre, och då med särskilt fokus på glesbygdsmiljöer.

Teknik är inte neutral. Den används och införlivas i vardagslivet på olika sätt av olika människor i olika miljöer. Ålder, geografi, kön osv spelar roll. Det finns en risk för att de vårdideologier som ligger bakom utformandet av e-hälsotjänster inte är känsliga för sådana olikheter. Projektet HARVEST - eHealth and Ageing in Rural Areas: Transforming Everyday Life, Digital Competences, and Technology - fokuserar särskilt på hur digitala hälsotjänster lanseras för, och används av äldre, och då med särskilt fokus på glesbygdsmiljöer.Projektet kommer att genomföras av en DIGSUM-koordinerad grupp vid Umeå universitet i samarbete med forskare vid University of Lapland, Jyväskylä, och Catholic University i Milano. I konsortiet ingår sociologer, etnologer, medievetare, pedagoger och forskare inom socialt arbete. Särskilt betydelsefull för just denna ansökan har varit samverkan med etnologerna Jens Lindberg och Anna Sofia Lundgren. Det finns goda förutsättningar att dra nytta av många av de kompetenser som finns inom digital samhällsforskning vid Umeå universitet.
- Vi kommer att studera både subjektiva upplevelser genom intervjuer, och ideologiska dimensioner genom policyanalys. Dessutom kommer vi att analysera själva teknologin i form av appar och andra onlinetjänster. Det kommer att ge en bred och djup förståelse, och vi hoppas att resultaten kommer att kunna fungera som utgångspunkt för utformandet av framtida plattformar. Själva forskningen är angelägen ur ett samhällsperspektiv, men det är också en viktig framgång för DIGSUM eftersom projektet illustrerar den bredd och konkurrenskraft som digital samhällsforskning vid Umeå universitet har, säger Simon Lindgren.