"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-08-28

Forskningsprogram om sociala medier, sociala nätverk och beteendeförändringar

NYHET Forskningsprogrammet STAR-C ska studera hur sociala medier och digital coachning kan stärka människors fysiska träning.

Nyligen har programmet STAR-C haft ett kickoff-möte med deltagande av forskare och representanter från olika intresseorganisationer.

Syftet med detta sexåriga multidisciplinära forskningsprogram är att ge kunskap om hur hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser kan använda sig av sociala medier och sociala nätverk.

Inom STAR-C kommer en teknisk plattform att utvecklas för digital coaching som kan bidra till bättre och mer hälsosamma levnadsvanor. Särskilt kommer forskarna att studera hur sociala medier och sociala nätverk kan interagera med primärvården för att stärka effekterna av förebyggande hälsoinsatser och minska ojämlikheter i hälsa.

– Tanken med STAR-C är att använda innovativ digital teknik för att främja hälsosammare beteenden hos befolkningen. Många appar som används för kostvanor och fysisk träning är inte skräddarsydda efter individens behov. STAR-C kommer att studera användningen av sociala medier och sociala nätverk för att stödja en hållbar beteendeförändring och använda denna kunskap för att utveckla en digital plattform som är skräddarsydd för individer, säger professor Nawi Ng, programledare för STAR-C (STAR- C är förkortningen för hållbart beteendeförändring för hälsa som stöds av personanpassad, anpassningsbar, riskmedveten digital coachning i ett socialt sammanhang).

Programmet STAR-C är ett samarbete mellan fyra fakulteter vid Umeå universitet och Region Västerbotten, och finansieras av forskningsrådet Forte med 15 miljoner kronor. Teamet av erfarna och nyetablerade forskare är multidisciplinärt sammansatt och har lång erfarenhet av både kvalitativa och kvantitativa metoder.

STAR-C kommer att pågå från 2019-2021 med en eventuell förlängning med ytterligare tre år under 2022-2024 .