"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-12-11

Första designavhandlingen belönas med forskningspris

NYHET Camille Mousette, tidigare doktorand vid Designhögskolan vid Umeå universitet, har tilldelats Designfakultetens designforskningspris 2013 för sin avhandling. Prissumman är 10 000 kronor.

Camille Mousette får priset 2013 för sin avhandling Simple haptics – sketching perspectives for the design of haptic interaction. Avhandlingen som lades fram 2012 var den första vid Designhögskolan i Umeå.

I sin prismotivering säger jurun bland annat:
”Industrial design works with the whole experience of a product, all of the senses that are involved in interpreting, understanding and creating a good user experience. This is an important insight, not just for the final product, but also as a mindset through the entire design process. Digital technology often includes a challenge for industrial designers, as it traditionally focuses on one modality, visual perception, probably as a result of the prevailing focus on the graphical display in information technology.”

Läs mer om priset och Camille Mousettes avhandling

Designfakulteten är ett nationellt centrum för designforskning förlagt till Kungliga Tekniska högskolan, KTH. Bland medlemsinstitutionerna finns de flesta stora svenska aktörerna inom designforskning.
Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige. Centret delar också ut ett årligt pris i designforskning.

Redaktör: Anna-Lena Lindskog