"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-10

Förväntningar på öppen vetenskap från Vetenskapsrådet och Formas

NYHET Vetenskapsrådet (VR) och Formas kommer i dagarna med höstens besked om vilka som har fått sina ansökningar om forskningsmedel beviljade. Båda finansiärerna förväntar sig att den forskning de finansierar ska ha en plan för hantering och tillgängliggörande av forskningsdata, samt att artiklar ska publiceras med öppen tillgång (open access). Biblioteket reder ut begreppen och vad det innebär för dig som forskare.

Text: Susanne Sjöberg, Sanna Isabel Ulfsparre

Öppen tillgång till artiklar

Vetenskapsrådet (VR) har som ett av sina bidragsvillkor att forskningsartiklar ska publiceras med öppen tillgång. Artiklar som inte är öppet tillgängliga räknas inte vid slutavstämningen av den finansierade forskningen.

Formas stöder Plan S, en överenskommelse om att forskningsresultat ska göras öppet tillgängliga vid publicering. De nya reglerna börjar gälla 2021, men redan nu förväntas publikationer göras öppet tillgängliga. Skillnaden är att innan 2021 går det att publicera artikeln utan öppen tillgång först, för att sedan parallellpublicera en öppet tillgänglig version av artikeln inom sex månader efter publiceringsdatum.

CC BY-licens när du betalar publiceringsavgift

Om du måste betala en publiceringsavgift för att publicera med öppen tillgång kräver både VR och Formas att du ska välja Creative commons-licensen CC BY. För att finansiera publiceringsavgifterna kan du, förutom att budgetera för det i ansökan om forskningsmedel, använda dig av bibliotekets publiceringsrabatter.

Som forskare anknuten till Umeå universitet har du tillgång till rabatter för mer än 10 000 vetenskapliga tidskrifter genom våra avtal med förlagen.

- Både administration och hantering av kostnader för publiceringsavgifter inom avtalen sköts av oss på biblioteket, säger Therese Nilsson, bibliotekarie som jobbar i teamet för Publicering och forskarstöd.

Det är viktigt att du som vill använda dig av publiceringsrabatterna är noga med att följa instruktionerna för hur du får tillgång till dem. Till exempel kan det vara avgörande att du använder dig av universitetets mejladress när du har kontakt med förlagen. Att mejlen slutar med "@umu.se" används nämligen för att identifiera din anknytning till universitetet. 

- Kontakta gärna oss på biblioteket för råd om publicering med öppen tillgång, gärna innan du skriver avtal med förlaget! säger Therese Nilsson.

Forskningsdatahantering

All forskning som beviljas medel från Vetenskapsrådet eller Formas ska ha en datahanteringsplan (data management plan, DMP). I datahanteringsplanen beskrivs hur data genereras under forskningsprocessen, samt vad som kommer att hända med forskningens data på sikt. I villkoren för att få medel från VR ingår att forskningens medelsförvaltare ska se till att det finns en datahanteringsplan och att planen uppdateras och underhålls. Det är du som forskare som tar fram datahanteringsplanen.

När du ska arbeta fram datahanteringsplanen kan du använda dig av verktyget DMP online, där du kan skriva och uppdatera din datahanteringsplan samt, om du vill, dela den med andra. DMP online har upphandlats nationellt av Vetenskapsrådet/Sunet och används vid de flesta större svenska lärosäten. Länkar till DMP online finns på bibliotekets sidor om hantering av forskningsdata.

- Du kan vända dig till biblioteket för att få brett stöd i arbetet med datahanteringsplanen. Vi kan även hjälpa dig vidare till experter inom särskilda områden som rör hantering av forskningsdata – både inom universitetet och nationellt, säger Pär Sundling, bibliotekarie i teamet för Publicering och forskarstöd.

Båda finansiärerna rekommenderar också att forskningsdata ska göras tillgänglig i så stor utsträckning som möjligt. Hur tillgänglig forskningsdata går att göra begränsas av lagen. Som vägledande princip kan man säga att forskningsdata ska göras så tillgänglig och öppen som möjligt, men så sluten och begränsad som nödvändigt.

VR arbetar aktivt för att främja öppen tillgång till forskningsdata i Sverige, med målet att omställningen ska vara genomförd 2026. VR rekommenderar att forskningsdata som finansieras av offentliga medel i så hög grad som möjligt publiceras öppet tillgängliga på internet.

Länkar

Läs mer på våra sidor om open access, forskningsdata och forskningsdatahantering, eller kontakta biblioteket för mer information.

Open access

Rabatter för open access-publicering

Forskningsdata

Kontakta oss