"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-30

Fri elektronisk tidskrift för global hälsa baseras vid Umeå universitet

NYHET Forskare vid Umeå Centre for Global Health Research lanserar nu ”Global Health Action”, en fritt tillgänglig elektronisk tidskrift med målet att publicera viktiga forskningsresultat om global hälsa så att de kan komma till nytta där de saknas dag.

Tidskriften kommer att rapportera om praktisk implementering av redan existerande kunskap och även publicera artiklar som föreslår folkhälsostrategier. Befolkningen i världens fattigaste länder står för den största sjukdomsbördan. Det är samtidigt dessa länder som har störst problem med att få tillgång till viktig information vilket hämmar införandet av effektiva rutiner och program som skulle kunna förbättra dessa länders situation.

I en kommentar till lanseringen säger chefredaktören, professor Stig Wall, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet:
– Utmaningar på folkhälsoområdet upptäcker vi speciellt i gapet mellan globaliseringens vinnare och förlorare. För att kunna ta itu med dessa utmaningar är det av yttersta vikt att inte bara handla konstruktivt på basis av det vi redan vet, och evaluera resultaten, utan också att fastslå vad vi fortfarande inte vet och vad som behöver utforskas ytterligare.

Målet är praktisk ”hands-on”-information som är öppen och tillgänglig för alla. Därav titeln på tidskriften – Global Health Action – och publiceringsmodellen, s.k. "Open Access" på internet.
– Vi hoppas att tidskriften ska bli en trovärdig och informativ källa för forskare och politiker och alla andra som är involverade i att tackla hälsoproblem och möjligheter.

Lanseringen äger rum fredag den 30 maj, då forskare från det tvärvetenskapliga och globala nätverket, INDEPTH samlas vid Umeå universitet. I nätverket samarbetar forskare från 37 institutioner runt om i världen kring hälsoforskning och demografi i utvecklingsländer. Vid lanseringen presenteras syftet och arbetsmodellen för ”Global Health Action” och ledaren för INDEPTH näverket, Osman Sankoh, kommer att vara närvarande och hålla ett kort tal. Anne Bindslev, Senior Publisher vid förlaget Co-Action Publishing, tillägger:
– Det vore nästan oetiskt att starta en tidskrift som Global Health Action om den inte var fritt tillgänglig för alla. Det är därför naturligt att Umeå Centre for Global Health Research och Co-Action Publishing har valt ett samarbeta. Det är ett privilegium att få bidra med att göra viktig och praktisk information tillgänglig för människor överallt i världen.

Umeå Centre for Global Health Research tillhör enheten för epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet och är samtidigt ett ”WHO Collaborating Centre on Epidemiological Surveillance and Public Health Training”. Som en del av ett världsomspännande nätverk av institutioner och samarbetspartners har enheten bidragit till forskning om global hälsa och undervisning i mer än 20 år. Forskningen har varit präglad av ett tvärvetenskapligt socio-medicinskt perspektiv som kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder. Co-Action Publishing är ett relativt nytt förlag med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn, som specialiserar sig på Open Access-publicering av vetenskapliga tidskrifter och böcker.

För mer information, kontakta chefredaktören, professor Stig Wall, mobil 070-6629075, e-post stig.wall@epiph.umu.se eller Caroline Sutton, e-post Caroline.Sutton@co-action.net, 018-495 11 26 (office), 090-69 05 06 (mobil).

Global Health Action kan nås via sin hemsida www.co-action.net/journals/GHA
För mer information om Co-Action Publishing, se www.co-action.net

Redaktör: Hans Fällman