"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-20 Uppdaterad: 2023-06-15, 07:52

Fyra frågor till Ellen Bushell - ny ledamot i SUA

NYHET Sveriges unga akademi, SUA, ger unga forskare en unik röst för att lyfta fram frågor som specifikt berör unga svenska akademiker. Den erbjuder också en kraftfull plattform för att utföra arbete inom akademiens fyra intresseområden: utåtriktad verksamhet, internationalisering, tvärvetenskaplig forskning och forskningspolitik. Ellen Bushell är gruppledare på MIMS vid Umeå universitet och nyvald medlem i Sveriges unga akademi.

Text: Ellen Bushell och Nóra Lehotai

Hur blir man medlem i Sveriges unga akademi?
 
– Den unga akademin är en global rörelse och nationella unga akademier finns i många olika länder, med en global ung akademi som samlar unga akademiker från hela världen. Sveriges unga akademi bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har varit en oberoende stiftelse sedan 2013. Akademin består i år av 37 ledamöter som var och en tjänar i fem år. Tillvalet till akademin sker genom en årlig öppen utlysning, där varje sökande utvärderas utifrån akademiska meriter samt intresse för och engagemang i akademins arbete. Kortlistade kandidater inbjuds sedan till intervju framför urvalspanelen. Ansökan är öppen för oberoende forskare inom tio år efter doktorsexamen. Ledamoten måste vara baserad i Sverige och akademins arbetsspråk är svenska, även om många medlemmar inte har svenska som modersmål, så det är absolut inte bara för svenska medborgare! Faktum är att internationell erfarenhet bland medlemmarna är mycket uppskattad.
 

Vilka fördelar och utmaningar kommer med att vara ledamot?

– Akademin är en arbetande akademi och alla medlemmar förväntas aktivt bidra till dess arbete. En pelare i hur akademin fungerar är deltagande i fyra årliga tvådagarsmöten. Arbetet organiseras formellt i tre arbetsgrupper (utåtriktade aktiviteter, internationalisering / tvärvetenskaplig forskning och forskningspolitik) och varje medlem tillhör minst en arbetsgrupp. Den största utmaningen med medlemskapet är att använda de fem åren du får till sin fulla potential genom att arbeta aktivt med de frågor du brinner för. Och naturligtvis, att få ihop den tiden som krävs för att arbeta för akademin med ditt befintliga yrkesliv och privatliv. Alla akademimedlemmar jonglerar krävande akademiska karriärer med sina åtaganden i akademin, och inklusive mig själv, ofta familjer med små barn. Därför är de många aktiviteterna akademin utför endast möjliga med stöd av akademins fantastiska VD och sekretariat.

– Omvänt är en av de största fördelarna med att vara akademiledamot inte bara att kunna nyttja dess plattform, utan också att man klart avsätter tid att arbeta med de viktiga saker som man brinner för men kan vara svårt att få tid till i en vardag av ansvar och deadlines. Och slutligen är det ett helt fantastiskt tillfälle att träffa unga svenska akademiker från ett brett spektrum av Svensk akademi. Exponeringen för akademisk forskning från andra discipliner än din egen är förvånansvärt sällsynt i akademikerns dagliga liv men otroligt inspirerande. Det förändrar helt din uppfattning och förståelse av den akademiska forskningens sanna bredd.

Vad betyder medlemskapet för dig personligen och professionellt?

– Jag känner mig oerhört hedrad över att bli vald och kände mig stolt under invalscermonin! Det är ett fantastiskt tillfälle att utföra viktigt arbete som jag bryr mig mycket om. Jag brinner speciellt för utåtriktigt arbete. Jag tror starkt att som forskare är mitt jobb inte bara själva den vetenskapliga forskningen utan också att engagera sig i samhället för att göra vetenskapen och forskare mer tillgängliga, och därigenom öka förtroendet för vetenskapen. Detta är otroligt viktigt, i dag mer än någonsin, med tanke på till exempel en oroande växande misstro mot vacciner och tvivel över människans påverkan på klimatförändringar.

Hur viktigt är det att kommunicera värdet av forskning och vetenskap till ungdomar?

–  Akademin driver ett årligt forskarmöte för studenter på sista året av gymnasiet, man går ut i skolor för att spela "Mundus" som möjliggör för elever att bedriva forskning för att utforska en ny planet, arrangerar samtal med forskare på filmfestivaler och har även skrivit en barnbok. Jag är väldigt motiverad att delta fullt ut i dessa aktiviteter. Det finns mycket stöd från akademin för att göra dessa aktiviteter också här i Umeå, till exempel skolbesök för att spela Mundus och i samband med lanseringen av barnboken den kommande våren. Jag ser också en enorm potential i att arbeta tillsammans med Curiosum, det nyöppnade science centret i Umeå.

Ellen Bushells forskargrupp studerar hur malariaparasiter interagerar med sin värd. Detta är ett kritiskt begrepp i infektionsbiologi eftersom för många patogener är deras interaktioner med värden som avgör hur infektionen utvecklas till sjukdom. Exempelvis bestämmer interaktionen mellan Sars-Cov2-viruset och våra celler också sjukdomsförloppet, vilket blivit tydligt för allmänheten på grund av den pågående coronapandemin. Genom att bättre förstå dessa interaktioner på molekylär nivå är förhoppningen att vi kan utforma förbättrade läkemedel och vacciner mot malaria.

Läs mer

Sveriges unga akademi

The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS

Läs mer om Curiosum