"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-11-05

Genusforskare i Umeå skapar ett internationellt forskningscentrum

NYHET Genusforskarna vid Umeå universitet satsar på att skapa ett internationellt attraktivt forskningscentrum. Professor Gabriele Griffin, en internationell nyckelperson, inom genusforskning besöker Umeå den 7 november.

Genusforskarna vid Umeå universitet och forskningsprogrammet Challenging Gender utsågs i fjol till Center of Gender Excellence av Vetenskapsrådet.
– Det var en internationell bekräftelse på att vår forskning håller hög klass eftersom bedömargruppen bestod av internationell expertis. Nu vill vi gå ett steg till och utveckla de internationella inslagen ytterligare så att vi blir ett forskningscentrum som attraherar forskare från hela världen, säger Britta Lundgren, dekanus vid humanistisk fakultet och forskningsledare för Challenging Gender.

Arbetet är långsiktigt och innehåller exempelvis nya publiceringsstrategier, benchmarking och strategiska satsningar med hjälp av en internationell referensgrupp. Den 7 november hålls en temadag om publiceringsstrategier med deltagande av professor Gabriele Griffin, University of York. Griffin är en av redaktörerna för den internationellt högt rankade genustidskriften Feminist Theory och en nyckelperson när det gäller att inarbeta forskning kring genus i EU:s sjunde ramprogram. I dagarna har också forskningsprogrammet besök av fyra personer från programmets internationella referensgrupp.

Förutom Gabriele Griffin deltar professor Johanna Niemi, Helsingfors universitet, professor Philomena Essed från Antioch University samt professor Ellen Annandale från University of Leicester. Ellen Annandale är också redaktör för tidskriften Social Science & Medicine.
– Det här är ett av flera strategiska steg i vårt internationaliseringsarbete Alldeles nyligen har vi arrangerat en internationell konferens kring forskning om våld, "Gendering Policies on Violence against Women”. Vi kommer också att ha ett kraftfullt deltagande i internationella konferenser framöver, närmast står den globala konferensen Women´s World i Madrid i juli. Vi satsar även på ett internationellt gästforskarprogram och på att göra strategiskt bruk av den internationellt särklassiga infrastruktur för genusforskning som vi har i Umeå, säger Britta Lundgren.

Kontaktperson:

Britta Lundgren, professor Tel: 090-786 62 43 Mobil: 070-651 68 22
E-post: britta.lundgren@kultmed.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg