"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-01

Gratis ambulansvård i rurala Etiopien halverar förlossningsrelaterade dödsfall

NYHET Ett nationellt program med gratis ambulansservice har drastiskt reducerat förlossningsrelaterade dödsfall på den etiopiska landsbygden, visar en utvärdering. Resultaten talar för att den innovativa etiopiska modellen kan vara ett kostnadseffektivt sätt att förbättra kvinnors hälsa i hela subsahariska Afrika. Detta argument presenterades i en artikel som nyligen publicerats i tidskriften Journal of Global Health.

– Trots ett enorm internationellt engagemang kring mödrahälsa och arbetet med att öka antalet förlossningar inom vården så har inte mycket uppmärksamhet riktats mot behovet av logistiska lösningar som snabbt för afrikanska kvinnor till förlossningscentralerna, säger Peter Byass, epidemiolog vid Umeå universitet och en av författarna av artikeln.
– Den halvering av förlossningsrelaterade dödsfall som vi såg i samband med den ökade tillgången till gratis ambulansvård i Etiopien tyder på att liknande program kan vara en viktig innovation för att förbättra mödrars och nyföddas hälsa i hela subsahariska Afrika. 

I artikeln beskrivs vilken hälsopåverkan som Etiopiens nationella program för ambulansvård haft, ett år efter implementering. Utvärderingen gjordes av forskare vid Umeå universitets center för global hälsa tillsammans med Etiopiens hälsoministerium samt den lokala hälsovårdsmyndigheten i Tigray-regionen.

I utvärderingen jämförde forskarna antalet förlossningsrelaterade dödsfall före och efter ambulansprogrammets implementering, inklusive hur stor andel av förlossningarna som skedde med hjälp av ambulanser, i sex slumpvis utvalda rurala distrikt i Tigray. Under perioden rapporterades totalt 51 förlossningsrelaterade dödsfall och 19 179 förlossningar i distrikten. I områden där ambulansvård i hög grad användes i samband med förlossningar märktes en kraftig minskning av antalet förlossningsrelaterade dödsfall. De distrikt där ambulansvården användes oftare än genomsnittet hade en andel förlossningsrelaterade dödsfall på 149 per 100 000 förlossningar, medan distrikt med en ambulansanvändning under genomsnittet hade 350 dödsfall per 100 000 födslar.

Peter Byass (Foto: Mattias Petterson)

Resultaten beskrivs i artikeln Can innovative ambulance transport avert pregnancy-related deaths? One-year operational assessment in Ethiopia, som publicerades i måndags i tidskriften Journal of Global Health.

Etiopiens ambulanssjukvårsprogram är unikt för subsahariska Afrika. Idag finns totalt 1 250 fyrhjulsdrivna ambulanser i alla rurala delar av landet och ambulansvård erbjuds dygnet runt. Det nationella ambulansprogrammet lanserades med en investering värd 50 miljoner dollar. Ambulansprogrammets långsiktighet säkerställs genom kollaborativa finansieringsavtal med de regionala hälsomyndigheterna, som garanterar att ambulansvården är gratis för patienter.

Läs en digital publicering av artikeln i Journal of Global Health.

Om artikeln:

Journal of Global Health, artikel: Can innovative ambulance transport avert pregnancy-related deaths? One-year operational assessment in Ethiopia. Författare: Hagos Godefay, John Kinsman, Kesetebirhan Admasu och Peter Byass. DOI: 10.7189/jogh.06.010410

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Byass, Institutionen för global hälsa och klinisk medicin, Umeå universitetTelefon: +46 90 786 5141, +46 76 787 3007
E-post: peter.byass@umu.se

Foto: Baby in the northern Tigray Region, Ethiopia (Wikipedia)

Redaktör: Daniel Harju