"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-09-23 Uppdaterad: 2022-10-03, 09:50

Green Arctic Building

NYHET I september 2022 besökte projektpartner från Green Artic Building (GrAB) under två dagar institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet. Syftet med mötet var att diskutera de olika projektverksamheterna och utbyta erfarenheter.

Text: Catharina Åhgren

GrAB-projektet https://site.uit.no/grab/ syftar till att bidra till att skapa en hållbar stadsmiljö i de nordliga regionerna med hjälp av metoder och verktyg för grönt byggande.
Projektet (2019-2022) samfinansieras av Kolarctic CBC, Kolarctic Norway, Nordland County. Mötet i Umeå var det första fysiska partnermötet sedan Covid-pandemin. Vid mötet deltog forskare från tre partner, Norge (The Arctic University of Norway), Finland (Oulu University) och Sverige (Umeå University).
I detta projekt genomförde forskare från TFE studier som jämförelse av finska, norska, svenska och ryska byggnormer, undersökning av fasändringsmaterials inverkan på byggnaders värmeöverföringsprestanda, osäkerhet i modellförutsägelser av energibesparingar vid ombyggnad av byggnader.