"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-25

Gunnar Öquist – hedersdoktor vid Köpenhamns universitet

NYHET Gunnar Öquist, professor vid Umeå universitet och tidigare ständig sekreterare vid Kungl. Vetenskapsakademien, har utsetts till hedersdoktor vid Köpenhamns universitet.

Foto: Hasse Ferrold

Gunnar Öquist är professor i växtfysiologi vid Umeå universitet sedan 1981. Ett av hans främsta forskningsintressen har varit att belysa hur fotosyntesen påverkas av ogynnsamma växtförhållanden, särskilt kombinationen av låga temperaturer och starkt ljus. Vid inrättandet av Umeå Plant Science Centre hade Gunnar Öquist en framträdande roll. Detta växtbiologiska forskningscentrum är nu ett väletablerat centrum med hög internationell renommé och starka kopplingar till den svenska skogs- och träindustrin.

Från 2003 och fram till den första juli i år var Gunnar Öquist ständig sekreterare vid Kungliga Vetenskapsakademien. I arbetsuppgifterna ingick bland annat det trevliga uppdraget att ringa och informera vinnarna av Nobelprisen i fysik och kemi om att de utsetts till pristagare.

Gunnar Öquist har även haft en rad andra nationella och internationella uppdrag. Han var ledamot av European Research Advisory Board mellan 2001 och 2008, och han är styrelsemedlem i Danmarks grundforskningsfond sedan 2005. Han var Naturvetenskapliga forskningsrådets huvudsekreterare 1993-1999. Han ingick i Forskningsberedningen 1992-1994, i styrelsen för strategiskforskning 1997-1999, i styrelsen för universitetet i Begren 2003-2009 och i styrelsen för European Science Foundation 1996-2000. Utöver detta har han deltagit i utvärderingen av åtskilliga nationella och internationella organisationer och forskningsprogram. Gunnar Öquist är också ledamot av et flertal vetenskapsakademier.

Gunnar Öquist föddes i Piteå 1941. Han avlade ämbetsexamen vid Uppsala universitet 1967 och kom året därpå till Umeå för fördjupade studier. Han disputerade 1972 och blev docent i växtfysiologi 1974. Efter en period som docent i Lund återvände han till Umeå för att uppehålla samma befattning fram till 1981 då han blev professor i växtfysiologi vid Umeå universitet.

Den 18 november tilldelades Gunnar Öquist sitt hedersdoktorat vid Köpenhamns universitets årshögtid. Värd för hedersdoktoratet vid Köpenhamns universitet är Birger Lindberg Möller, som 2009 utsågs till hedersdoktor vid Umeå universitets teknisk-naturvetenskapliga fakultet, se:
http://www.umu.se/nyhet//.cid70524

Gunnar Öquist framhåller att han väldigt mycket uppskattar hedersdoktoratet som han ser som ett steg till fördjupat samarbete mellan växtforskarna i Umeå och Köpenhamn. Han ger gärna råd i det pågående arbetet med att etablera ett växtbiologiskt forskningscentrum vid Köpenhamns universitet.

Foto av Gunnar Öquist
Vid eventuell publicering, var god ange:
Foto: Hasse Ferrold

För ytterligare information, kontakta gärna:

Gunnar Öquist, professor i växtfysiologi vid Umeå universitet Telefon: 070-550 54 16
E-post: gunnar.oquist@plantphys.umu.se

Redaktör: Karin Wikman