"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-03-21

Gunnar Öquist får medalj av Kungl. Vetenskapsakademien

NYHET Gunnar Öquist, professor i växtfysiologi, Umeå universitet, tilldelas Höpkenmedaljen i guld 2011
 av Kungl. Vetenskapsakademien. Han får priset ”för sina utomordentliga insatser som ständig sekreterare i Vetenskapsakademien under perioden 2003–2010”.

Foto: Yanan Li ©Kungl. Vetenskapsakademien

Höpkenmedaljen i guld utbetalas som belöning för utomordentliga förtjänster inom akademien eller de vetenskaper som omfattas av akademiens verksamhet. Från 2003 och fram till den första juli 2010 var Gunnar Öquist ständig sekreterare vid Kungliga Vetenskapsakademien. I arbetsuppgifterna ingick bland annat det trevliga uppdraget att ringa och informera vinnarna av Nobelprisen i fysik och kemi om att de utsetts till pristagare.

Ett av Gunnar Öquists främsta forskningsintressen har varit att belysa hur fotosyntesen påverkas av ogynnsamma växtförhållanden, särskilt kombinationen av låga temperaturer och starkt ljus. Vid inrättandet av Umeå Plant Science Centre hade Gunnar Öquist en framträdande roll. Detta växtbiologiska forskningscentrum är nu ett väletablerat centrum med hög internationell renommé och starka kopplingar till den svenska skogs- och träindustrin.

Gunnar Öquist har även haft en rad andra nationella och internationella uppdrag. Han var ledamot av European Research Advisory Board mellan 2001 och 2008, och han är styrelsemedlem i Danmarks grundforskningsfond sedan 2005. Han var Naturvetenskapliga forskningsrådets huvudsekreterare 1993-1999. Han ingick i Forskningsberedningen 1992-1994, i styrelsen för strategiskforskning 1997-1999, i styrelsen för universitetet i Begren 2003-2009 och i styrelsen för European Science Foundation 1996-2000. Utöver detta har han deltagit i utvärderingen av åtskilliga nationella och internationella organisationer och forskningsprogram. Gunnar Öquist är också ledamot av ett flertal vetenskapsakademier. Den 18 november 2010 tilldelades Gunnar Öquist ett hedersdoktorat vid Köpenhamns universitets årshögtid.

Gunnar Öquist föddes i Piteå 1941. Han avlade ämbetsexamen vid Uppsala universitet 1967 och kom året därpå till Umeå för fördjupade studier. Han disputerade 1972 och blev docent i växtfysiologi 1974. Efter en period som docent i Lund återvände han till Umeå för att uppehålla samma befattning fram till 1981 då han blev professor i växtfysiologi vid Umeå universitet.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Gunnar Öquist, professor i växtfysiologi vid Umeå universitet Telefon: 070-550 54 16
E-post: gunnar.oquist@plantphys.umu.se

Vid publicering, var god ange:
Foto: Yanan Li ©Kungl. Vetenskapsakademien

Redaktör: Karin Wikman