"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-09-28

Hållbarhet och etik vid FEKIS 2012

NYHET Den företagsekonomiska ämneskonferensen 2012 hålls vid Handelshögskolan vid Umeå universitet 17-18 oktober. Temat för konferensen är Företagsekonomi i omvärlden och omvärlden i företagsekonomi. Vid konferensen behandlas flera ämnen av och med RiseB-forskare.

Följande RiseB-forskare presenterar under konferensen:

  • Lars Hassel presenterar inom temat "Perspektiv på revisionsforskning - Vad inverkar på miljörapporteringens och finansiella rapporteringens kvalitet?"
  • Johan Jansson (tillsammans med Johan Sandström från LTU) håller ett tema med titeln "Etik och hållbar utveckling i ekonomutbildningarna: Problem, möjligheter och goda exempel."
  • Karl Johan Bonnedahl håller ett föredrag med titeln "Det orealistiska ekonomiämnet: Om förändringsbehov för hållbar utveckling."

Mer att läsa kring FEKIS 2012 finns här.

Denna nyhet publicerades på www.org.umu.se/riseb.