"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-04-23

Halsont krossar hjärtan: hur kan det förebyggas?

NYHET Tidig behandling av halsont med antibiotika kan förebygga reumatisk hjärtsjukdom, RHD. Sjukdomen orsakar cirka 390 000 dödsfall över hela världen varje år och påverkar livskvaliteten negativt. Åtgärder för att stoppa sjukdomen har hittills varit begränsade, visar en avhandling vid Umeå universitet.

Ett enkelt halsont från en bakteriell streptokockinfektion kan leda till en allvarlig skada på hjärtklaffarna, ett tillstånd som kallas RHD. Det drabbar främst barn och unga vuxna med dåliga levnadsvillkor och begränsad tillgång till hälso- och sjukvård.

I Namibia, som studerats för avhandlingen, uppskattas att cirka 1 % av befolkningen lever med RHD.
– I vår forskning har vi granskat hälsojournaler från Socialdepartementet och hjärtkliniken för åren 2010 till 2020. Vi intervjuade även patienter med RHD på hjärtkliniken mellan 2019 och 2020 för att förstå hur RHD påverkar dem. Vidare har vi granskat internationella studier för att bedöma effektiviteten av olika förebyggande strategier som har utvärderats, säger avhandlingens författare Panduleni Penipawa Shimanda, Institutionen för epidemiologi och global hälsa.

Ett nyckelresultat i avhandlingen är att dokumentering av sjuka och identifiering av personer med RHD i Namibia är bristfällig.

– Från en av våra studier kunde vi se att behandling av RHD innebär att människor kan leva ett bra liv samt att RHD hos barn och unga vuxna i är vanligare Namibias norra regioner, möjligen på grund av levnads-förhållanden och tillgång till sjukvård. En annan iakttagelse från avhandlingsarbetet är att det finns få förebyggande insatser som har utvärderats över hela världen. Våra resultat tyder på att skolbaserad screening för att upptäcka tidiga symtom som halsont och RHD i ett  tidigt skede sannolikt är kostnadseffektiv.

För att förbättra situationen behöver hälsoministerier och hälsoorganisationer samarbeta för att förbättra datainsamlingsmetoderna, öka medvetenheten om RHD bland familjer och vårdpersonal samt säkerställa tidig upptäckt och behandling. Att införliva RHD-tjänster i befintliga hälso- och sjukvårdsprogram, till exempel för mödra- och barnhälsovård, kan spara resurser.

– Detta är viktigt i länder som Namibia, där förebyggande av RHD är begränsad. Förebyggande av RHD kan rädda unga liv, och för detta måste vi hitta effektiva och ändamålsenliga strategier, säger Panduleni Penipawa Shimanda.

Disputationen äger rum 26 april 2024, 09.00, i Triple Helix. Avhandlingens titel: Reumatisk hjärtsjukdom i Namibia: Utvärdering av bördan och kostnadseffektiviteten av en förebyggande strategi. Opponent Phillip Moons, KU Leuven, Belgien.

DiVA-länk

Kontaktuppgifter
E-post: Penipawa@hotmail.com, panduleni.penipawa.shimanda@umu.se
Mobilnummer: +264 (0) 81 329 6489
Språk: endast engelska