"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-03-03

Handelshögskolan i Umeå miljöcertifierad

NYHET Handelshögskolan (Umeå School of Business and Economics, USBE) har som första enhet vid Umeå universitet miljöcertifierat sig enligt ISO14001 standarden. Det innebär att studenterna på utbildningen bättre förbereds för ett miljöanpassat arbetssätt.

– Umeå universitet har gjort en strategisk satsning på Handelshögskolan och vi är väldigt glada för att certifieringen kunde genomföras på så kort tid. Miljöcertifieringen kommer också vara en viktig plattform att utgå från för universitetets fortsatta utveckling, säger rektor Lena Gustafsson.

– USBE arbetade redan aktivt med hållbarhetsfrågor, det var därför naturligt att ta nästa steg och utveckla ett ledningssystem för att på ett tydligt och systematiskt sätt integrera hållbarhet i vår verksamhets alla delar. Det är genom att rusta våra studenter med en förståelse för hållbarhetsfrågor som vi har störst möjlighet att göra ett avtryck och bidra till en förändring, säger Lars G. Hassel, rektor för USBE.

Handelshögskolan väljer att vidga sitt engagemang och addera sociala och etiska aspekter till miljöfrågan och pratar därför om hållbar utveckling och företagsansvar. Syftet med satsningen är att skapa kunskap i samverkan för att utbilda ansvarsfulla framtida ledare med en orientering mot hållbarhet. USBE:s studenter skall kunna göra ekonomiska bedömningar, men det är lika viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt och kunna förstå t.ex. de affärsmöjligheter som finns i en klimatomställning. Frågeställningar kring hållbar utveckling ska därför löpa som en röd tråd genom USBE:s utbildningsprogram.

På forskningssidan bedrivs redan ledande forskning inom området hållbar utveckling. Ett resultat av detta är att Handelshögskolan hösten 2015 startar två nya inriktningar på sin masterutbildning i nationalekonomi med inriktning mot miljö- och resursekonomi samt i hälsoekonomi. Den förra i samarbetet med Skogsekonomi på SLU och den senare är ett samarbete med Enheten för Epidemiologi och global hälsa vid medicinska fakulteten.

– ISO14001 certifieringen stärker och tydliggör vår profil som Handelshögskola. Dessutom verkar vi för att främja en hållbar utveckling vilket både högskolelagen och förordningen om miljöledning i statliga myndigheter kräver.  Projektet har fått stort stöd från Umeå universitet och vi är stolta över att kunna visa att även en akademisk verksamhet kan ta steget mot ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete, avslutar Lars G. Hassel.

Om certifieringen

Ledningssystemscertifiering avser företags och organisationers sätt att systematiskt och strukturerat styra verksamheter avseende kvalitet, miljö eller arbetsmiljö. SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)  har utfört certifieringen för Handelshögskolan som innefattar verksamhet inom Utbildning och forskning i samverkan med näringsliv och förvaltning.

Läs mer om certifieringen

Läs mer om Handelshögskolans hållbarhetsarbete

För mer information, kontakta gärna:

Rektor för Handelshögskolan: Lars G Hassel, 073 735 78 00
Administrativ chef vid Handelshögskolan: Jeanette Dareblom, 090 786 6155

Redaktör: Eva Stoianov