Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-05-16

Hedersdoktorer vid medicinska fakulteten 2014

NYHET En forskare som undersöker vilken betydelse genus, etnicitet och socioekonomi har för människors hälsa samt en politiker, ett före detta statsråd och landshövding, som spelat en viktig roll för utvecklingen vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus, blir medicinska fakultetens hedersdoktorer 2014.

Susan Phillips, professor i allmänmedicin vid Queens University i Ontario, Kanada, är en auktoritet i arbetet för mångfald och jämställdhet inom hälso-och sjukvården, samt inom akademiskt arbete i Kanada. Hon är också en internationellt erkänd forskare och har haft flera expertuppdrag som rör genusfrågor inom sjukvård och medicinsk utbildning åt Världshälsoorganisationen, WHO, men även åt FN och Världsbanken.

Susan Phillips är sedan 2011 gästprofessor vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS), den centrumbildning vid universitetet där genusforskning från samtliga fakulteter möts och utvecklas. 

Susan Phillips har både pågående och avslutade forskningsprojekt tillsammans med forskare vid medicinska fakulteten. Hon har bland mycket annat arrangerat ett symposium om genus i medicinsk undervisning på utbildningskonferens i Wien tillsammans med forskare från allmänmedicin, hon har hållit seminarier i Umeå, deltagit i forskningsansökningar och bidragit med aktivt stöd till flertalet doktorander vid fakulteten.

Börje Hörnlund var under 1970-talets början som ordförande i landstingsstyrelsen, Västerbottens läns landsting, engagerad i inrättandet av onkologiskt centrum, som idag är en del av Regionalt cancercentrum. Onkologiskt centrum och Regionalt cancercentrum har haft stor betydelse för utvecklingen av cancersjukvården i regionen och för cancerforskningen vid Umeå universitet.

I slutet av 1970-talet var Börje Hörnlund starkt drivande i arbetet med att skapa ett modernt laboratorium för selektiva angiografiska röntgenundersökningar av hjärtat och kroppens centrala blodkärl. Han svarade även för en avgörande insats för etableringen av thoraxkirurgin i Umeå. Dessa satsningar fick stor betydelse för hjärtsjukvårdens utveckling i Norrland, liksom för hjärt-kärlforskningen vid Umeå universitet.

Börje Hörnlund var pådrivandevid inrättandet av en fristående reumatologisk klinik, som kom att bli en bas för framgångsrik forskning inom bland annat Medicinska biobanken där han också haft en viktig roll för att hitta en bra organisatorisk lösning. Han var även aktiv vid utformningen av en modern geriatrisk klinik som blev en förutsättning för den geriatriska forskningen, samt vid beslutet om att bygga ett nytt hus för tandläkarhögskolan.

För mer information om Susan Phillips, kontakta gärna Katarina Hamberg, professor och överläkare vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.Telefon: 090-785 35 34
E-post: katarina.hamberg@umu.se

För mer information om Börje Hörnlund, kontakta gärna Göran Hallmans, senior professor vid enheten för biobanksforskning, Umeå universitet.Telefon: 090-785 15 37
E-post: goran.hallmans@umu.se

Insignierna till de båda hedersdoktorerna kommer att överlämnas vid universitetets årshögtid som i år äger rum lördagen den 18 oktober.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz