"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-18

Hög effektivitet att kombinera olika vaccin mot covid-19

NYHET Personer som fick första dosen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 och därefter istället fick ett mRNA-vaccin som andra dos löpte ännu mindre risk att bli sjuka än personer som fått bägge doserna av Astra Zenecas vaccin. Detta visar en nationell studie utförd av forskare vid Umeå universitet.

Text: Ola Nilsson

– Allt vaccin är mycket bättre än inget vaccin, och två doser är alltid bättre än en dos, oavsett vilken sort man får. Men vår studie visar att skyddet blir signifikant bättre om man får ett mRNA-vaccin efter ett vektorbaserat, jämfört med att få även den andra dosen med ett vektorbaserat vaccin, säger Peter Norström, professor i geriatrik vid Umeå universitet och förste författare till studien.

Andra dos

Sedan Astra Zenecas vektorbaserade vaccin mot Covid-19 stoppades för personer under 65 år, har personer som redan hunnit få första dosen rekommenderats ett mRNA vaccin som andra dos.

Studien visar att risken att insjukna i covid-19 inom i genomsnitt 2,5 månader från vaccination var 67 procent lägre för kombinationen Astra Zeneca + Pfizer och 79 procent för Astra Zeneca + Moderna, jämfört med ovaccinerade. För personer som fick Astra Zenecas vaccin som både första och andra dos var riskminskningen 50 procent. Detta efter att forskarna tagit hänsyn till när i tiden personerna vaccinerades, samt skillnader i ålder, kön, socioekonomisk status, och andra riskfaktorer.

Även delta

Effektiviteten gällde även för infektion med deltavarianten, som dominerade under studien. Allvarliga biverkningar var mycket sällsynta för samtliga vaccinkombinationer. Antalet covid-19 fall som var så allvarliga att de resulterade i sjukhusinläggning var dock för få för att forskarna skulle kunna beräkna effektiviteten gentemot detta.

Tidigare studier har visat på ett bra immunsvar med kombination av två olika vaccin. Däremot har det varit oklart hur dessa kombinationer påverkar risken att verkligen insjukna. Det är detta glapp som denna nya studie vid Umeå universitet fyller. Studien bygger på registerdata från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån, och huvudanalysen omfattade sammanlagt knappt 700 000 personer.

Betydelse för strategi

– Studien kan få betydelse för vaccinationsstrategier i olika länder. Världshälsoorganisationen WHO har påpekat att trots tidigare lovande resultat av hur immunförsvaret reagerar på kombinationer av vaccin krävs större studier av säkerhet och effektivitet. Här har vi nu en sådan studie, säger Marcel Ballin, doktorand i geriatrik vid Umeå universitet och medförfattare.

Studie publiceras i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Regional Health – Europe.

Om den vetenskapliga publiceringen

Effectiveness of heterologous ChAdOx1 nCoV-19 and mRNA prime-boost vaccination against symptomatic Covid-19 infection in Sweden: A nationwide cohort study
Peter Nordström, Marcel Ballin, Anna Nordström.
DOI: 10.1016/j.lanepe.2021.100249

Kontakt

Peter Nordström
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-785 87 53