"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-01-29

Högsta betyg för UPSC:s Berzelii Centrum för skogsbioteknik

NYHET En internationell utvärderingskommitté ger toppbetyg till Berzelii Centrum för skogsbioteknik vid Umeå Plant Science Center. Berzelii centret, som byggts upp med hjälp av finansiering från Vinnova och Vetenskapsrådet, bedöms vara en exceptionellt stark forskningsmiljö med grundforskning i världsklass.

Bildtext: Professor Ove Nilsson, SLU, är  föreståndare för UPSC Berzelii Centrum. Foto: Mattias Pettersson

Professor Ove Nilsson, föreståndare för UPSC Berzelii Centrum sedan starten 2007, är mycket glad över att forskningscentret återigen får toppbetyg av internationella utvärderare.

– Under denna tid har vi etablerat ett allt tajtare samarbete med skogsindustripartners för att förbättra grundforskningen och för att förstå branschens problem och behov. Samtidigt så har vi förbättrat industrins kompetens att tillgodogöra sig våra forskningsresultat. Det är särskilt uppmuntrande att ett centrum som grundar sig på excellent grundforskning lyfts fram, eftersom vi bevisat att steget från grundforskning till genombrott i praktiska tillämpningar inte behöver ta så lång tid som man tror, säger han.

Centret för skogsbioteknik består av 35 olika forskargrupper vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet samt sex industripartners. Målet med forskningen är att få fram allt bättre plantmaterial, och öka den grundläggande förståelsen och hitta helt nya tillämpningar för skogsråvaran, exempelvis nya material som kan ersätta plats, stål och betong. I utvärderingen presenteras gränssnittet mellan grundforskning och tillämpad forskning som "unik", och centrets utmärkta samverkan mellan akademi och industri lyfts särskilt. Industriella samarbetspartners är SweTree Technologies, Sveaskog, Bergvik skog, Holmen skog, Stora Enso och Skogforsk.

– Den här fantastiskt positiva utvärderingen är ytterligare ett bevis på att UPSC är en utomordentligt stark forskningsmiljö både nationellt och internationellt sett. Genom det framgångsrika samarbetet med skogsindustrin visar satsningen också att nära kontakter med excellent grundforskning kan vara av stor strategisk betydelse och nytta för de flesta branscher, säger Marianne Sommarin, vicerektor för forskning vid Umeå universitet.

Utvärderingskommittén påpekar också att de vetenskapliga resultaten är av mycket hög kvalitet, med genomsekvenseringen av gran år 2013 som kronan på verket. Avgörande för UPSC Berzelii Centrets framgångar har också varit en "stark, aktiv och visionär styrelse som arbetar tillsammans med och stödjer en stark chef" för att få forskningsmiljön att nå den höga standarden. Kommittén påpekar också att UPSC Berzelii Centrum har visat en "robust och effektiv" strategi för långsiktig vision och forskningsinriktning.

De rekommendationer kommittén ger i utvärderingen är att centret med fördel kan utveckla nya vetenskapliga inriktningar för att stärka centret samt modellera framtida ekonomi.

Text: Carole Dubreuil och Ingrid Söderbergh

Läs hela utvärderingen (Vinnova report)

Läs mer om UPSC Berzelii Centrum

Om Berzelii-programmet:

Berzelii-programmet initierades 2004 för att leda en excellent grundforskning med en tydlig ambition att gå från grundforskning till innovationer för kommersiella ändamål. Fyra starka forskningsmiljöer utgör de första Berzelii Centra som skapades 2007: UPSC Centre for Forest Biotechnology, EXSELENT centre, Stockholm Brain Institute Berzelii Center och Uppsala Berzelii Technology Center for Neurodiagnostics. Centren ska bedriva excellent grundforskning och ha en tydlig ambition att utveckla samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet för att på sikt kunna nyttiggöra forskningen genom kommersiella tillämpningar. De finansieras i samarbete mellan Vinnova och Vetenskapsrådet.

Berzelii-programmets hemsida

För mer information, kontakta gärna:

Ove Nilsson, föreståndare för UPSC Berzelii centrum för skogsbioteknikUmeå Plant Science Centre (UPSC), Department of Forest Genetics and Plant Physiology
E-post: ove.nilsson@slu.se
Telefon: 090-786 84 87

Pressbild för nedladdning

Redaktör: Ingrid Söderbergh