Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 14 januari 2021)

printicon
Publicerad: 26 okt, 2017

Högt betyg för hållbarhetsarbetet

Handelshögskolans ledningssystem för hållbarhetsarbetet fick med beröm godkänt vid året omcertifieringsrevision för ISO 14001:2004. Handelshögskolan har varit ISO-certifierade sedan 2015 och vi är stolta över att vi tagit stora steg varje år och att vi nu har ett så bra system på plats att vår externa revisor inte hade några anmärkningar att lämna.

Hållbarhetsfrågorna är nu naturligt integrerade i vår dagliga verksamhet och vi ser fram emot ett fortsatt arbete för att ytterligare stärka såväl utbildning som forskning.