"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-10-26

Högt betyg för hållbarhetsarbetet

Handelshögskolans ledningssystem för hållbarhetsarbetet fick med beröm godkänt vid året omcertifieringsrevision för ISO 14001:2004. Handelshögskolan har varit ISO-certifierade sedan 2015 och vi är stolta över att vi tagit stora steg varje år och att vi nu har ett så bra system på plats att vår externa revisor inte hade några anmärkningar att lämna.

Hållbarhetsfrågorna är nu naturligt integrerade i vår dagliga verksamhet och vi ser fram emot ett fortsatt arbete för att ytterligare stärka såväl utbildning som forskning.