"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-06-03

Humanistiska fakulteten har utsett årets hedersdoktorer

NYHET Författaren Yngve Ryd från Jokkmokk, den schweiziska konstnären Ursula Biemann och teologen Dirk Smit, Sydafrika. I år utses tre hedersdoktorer vid Umeå universitets humanistiska fakultet. De promoveras vid årshögtiden den 18 oktober.

Författaren Yngve Ryd, Jokkmokk, f. 1952, utses till hedersdoktor för sitt författarskap och sin forskning om folkliga naturkunskaper, färdigheter och erfarenheter på nordsvenskt område. Genom lyhörda och personliga intervjuer med människor från norra Lappland har han förmedlat erfarenheter om hästkörning, snö, nybyggarliv, jakt, m.m. Främst ska Timmerhästens bok (1991) och Snö – renskötaren Johan Rassa berättar (2001, 2007) lyftas fram. I den senare boken behandlas samiska ord för snö; nyanser lyfts fram och ordens relation till verkligheten beskrivs på ett mästerligt sätt. År 2005 utkom Eld, flammor och glöd – samisk eldkonst, och två år senare Ren och varg – samer berättar. Yngve Ryds lokalhistoriska författarskap har ovanlig bredd och osedvanligt djup och anknyter till Umeå universitets starka forskningsområde Nordliga studier.

För mer information eller intervju, kontakta gärna Yngve Ryd på tel:
0971 - 370 38 eller via e-post yngve.ryd@telia.com.
Pressbild.

Konstnären Ursula Biemann, Zürich, f. 1955, är en internationellt etablerad, inflytelserik konstutövare. Hon har blivit känd för sina banbrytande och särpräglade videoessäer – forskningsprojekt om vår egen tid. Genus, migration och globalisering undersöks och gestaltas i Biemanns arbeten. Det är konst som forskning, ofta i nära dialog med akademiska ämnen som genusvetenskap, kulturvetenskap, etnografi, historia och statsvetenskap. Ursula Biemann har presenterat sig i flera böcker och i ett otal utställningar. I november 2007 visade Bildmuseet en omfattande separatutställning med konstnären: videoinstallationerna Sahara chronicle, Black Sea files och Contained mobility.

För mer information eller intervju, kontakta gärna Ursula Biemann på tel:
+41 (0) 76 396 20 84 eller via e-post. Pressbild.

Professor Dirk Smit, f. 1951, är verksam vid den teologiska fakulteten vid universitetet i Stellenbosch, Sydafrika. Smit är en sällsynt produktiv forskare och har som kolumnist fört ut sin forskning i samhället. Han har skrivit om kyrkans offentliga roll i samhället, både allmänt och med fokus på Sydafrika, liksom om mänskliga rättigheter, ekonomisk rättvisa och globalisering. Andra vetenskapliga arbeten rör kyrkans bibelanvändning i politiska sammanhang och ekumenisk teologi. Smits insatser har uppmärksammats, och han har haft förtroendet att skriva om sydafrikanska kyrkoförhållanden i engelska och tyska encyklopedier. Under 2006/2007 var han knuten till excellensinstitutet Wissenschaftskolleg zu Berlin. Sedan ett antal år samarbetar Dirk Smit och hans fakultet med religionsvetarna vid Umeå universitet.

För mer information eller intervju, kontakta gärna professor Dirk Smit på tel
+49-174-138-3107 eller via e-post. Pressbild.

För ytterligare information om hedersdoktoraten, kontakta gärna

Britta Lundgren, dekanus vid humanistiska fakulteten
tel 090-786 62 43, e-post britta.lundgren@kultmed.umu.se

eller Lars-Erik Edlund, ordf i fakultetens kommitté för hedersdoktorat
tel 090 - 786 78 87, e-post lars-erik.edlund@nord.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink