"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-19

Hur bakterier överlever sura, metallrika miljöer

NYHET Syraälskande bakterier frodas i sura miljöer och har förmåga att snabba på nedbrytningen av metaller. Därför används de ofta i industriell metallutvinning. Molekylärbiologen Stefanie Mangold har i sin avhandling vid Umeå universitet utforskat grundläggande mekanismer hos dessa mycket speciella bakterier.

– Acidithibacilli är kraftfulla, till exempel utvinns en fjärdedel av all koppar i världen med hjälp av dessa mikroorganismer. Men, de kan också orsaka miljöproblem, till exempel i övergivna gruvor. Därför är grundforskning om dessa bakterier viktig. Om vi lyckas förstå de processer de använder kan vi kanske kontrollera den miljöförstöring de orsakar bättre i framtiden, säger Stefanie Mangold, doktorand vid institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet.En speciell egenskap hos syraälskande bakterier är att de överlever i extremt sur miljö som också förorenats med metaller, miljöer där inga andra organismer klarar sig. De har också naturlig förmåga att lösa upp malmer och används därför ofta inom industriell metallutvinning.För att få insikt i hur dessa mikroorganismer kan frodas i en så ogästvänlig miljö har Stefanie Mangold undersökt ämnesomsättning, metallresistens och pH-homeostas hos bakterierna. Hon har fokuserat på två modellorganismer, Acidithiobacillus caldus (At. caldus) and Acidithiobacillus ferrooxidans (At. ferrooxidans).I resultaten föreslås bland annat signalvägar för hur At. caldus bryter ned svavelföreningar för att få energi. Kunskapen kan i förlängningen hjälpa till att optimera metallutvinning eftersom nedbrytning av svavelföreningar är ett viktig steg i nedbrytningen av malm.
Vidare studerades hur At. ferrooxidans kan växa utan att använda syre, vilket är intressant vid metallutvinning ur stora högar med malm, där det kan finnas zoner helt utan syre. Kunskap om hur mikroorganismerna kan överleva stress till följd av höga metallhalter och syranivåer kan också vara till nytta för att kunna finslipa industriella processer.

Läs eller ladda ner avhandlingen här:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-60439
För mer information, kontakta gärna:Stefanie Mangold (engelsktalande)Telefon: 090-785 67 65E-post: stefanie.mangold@molbiol.umu.se
Om disputationen:
Fredagen den 23 november försvarar Stefanie Mangold, Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Growth and Survival of Acidithiobacilli in Acidic, Metal Rich Environments”. Svensk titel: ”Tillväxt och Överlevnad av Acidithiobacilli i Sura, Metallrika miljöer. Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal 933, byggnad B9, Norrlands Universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är professor Axel Schippers, Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, Geozentrum Hannover, Tyskland.

Redaktör: Anna-Lena Lindskog