"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-04

Hur kan data analyseras mer effektivt?

NYHET Ny avhandling från Umeå universitet utforskar möjligheterna för hur företag kan använda webbaserade data.

Text: Elin Andersson

Företag och individer interagerar mer än någonsin via internet. Dessa interaktioner kan potentiellt leda till nya innovationer – nya digitala produkter och tjänster. Men för att kunna utveckla nya innovationer behöver företagen använda sig av de spår som användare lämnar efter sig på diverse digitala plattformar: digital spårningsdata.

- Data som skapas när företag och individer interagerar på nätet har stor potential. Men att skapa något användbart ur all data är ingen enkel uppgift. Bara att mängden data är så enorm gör att den är svår att samla in, för att inte tala om hur svår den är att tolka. Därför behöver företag strategier för hur de ska hantera (samla in, filtrera, tolka och använda) de enorma mängder data som finns tillgängliga, säger Vasili Mankevich, forskare i informatik vid Svensk centrumbildning för digital innovation, Institutionen för informatik, Umeå universitet.

I sin nyligen publicerade avhandling undersöker Vasili Mankevich digital spårningsdatas potentiella användningsområden.

- Den explosiva tillväxten av spårningsdata kommer att fortsätta och intensifieras. Förmågan att samla in och använda dessa data kommer att bli allt mer avgörande för många företags ekonomiska utveckling. Min studie möjliggör reflektion över både vilka begränsningar och möjligheter digital spårningsdata medför.

Avhandlingen bygger på fyra studier av företag som interagerar med webbplattformar som genererar mycket digital spårningsdata.

- Jag har studerat företag som utvecklar nya digitala produkter genom att interagera med olika onlinemiljöer. I en av studierna undersökte jag hur data används av entreprenörer som använder storytelling på plattformen Kickstarter. I en annan studie undersökte jag hur ett av de ledande företagen inom dataanalys, Tableau Software, jobbade med digital innovation. Det finns idag en förståelse för att digital spårningsdata kan innehålla mycket olika typer av information, och att den informationen kan användas för nya innovationer i varierande grad. Men det finns trots detta mycket liten vägledning i hur företag ska angripa all data, säger Vasili Mankevich.

Vasili Mankevich pekar på att det fram till nu har funnits ett starkt fokus på de tekniska aspekterna av hur man ska hantera stora mängder data, men ett mindre fokus på hur man ska tolka innebörden av samma data.

- När data samlas in görs den ofta om till abstrakta kvantifierbara mängder, och då riskerar man att mycket värdefull information går förlorad. Hur kan man till exempel omvandla en persons svar i ett supportforum till mätbar data utan att tappa viktig information? Vi behöver angripa dessa datamängder genom att sätta in dem i en kontext, de som arbetar med dataanalys behöver bättre förstå hur omständigheterna var när data samlades in för att kunna förstå hur den ska kunna användas i framtiden. 

För att företag ska kunna använda sig av den fulla potentialen av digital spårningsdata tror Vasili Mankevich att det kommer att krävas organisatoriska förändringar.

- Hittills har företag mest använt sig av onlinedata för de mest ”säkra” projekten, som till exempel utvärdering och rapportering. För att verkligen utnyttja den rika informationskälla som digital data är tror jag att företag måste våga experimentera mer och våga vara öppna med sitt arbete på ett sätt som kan komma att utmana många invanda arbetssätt, avslutar Vasili Mankevich.

Läs avhandlingen "Digital innovation management: investigating digital trace data in online communities"