"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-04-17

Hur påverkar artificiell intelligens barn och utbildning?

NYHET Hur påverkas barn och utbildning av artificiell intelligens (AI)? Vad kommer teknik så som ChatGPT ha för påverkan på barns lärande? Den 19 april arrangerar the Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) ett nationellt event online med forskare och representanter från näringslivet för att diskutera möjligheter och konsekvenser med AI vad gäller barn och utbildning.

Text: Hanna Nordin

AI blir allt mer närvarande i vår vardag, och det gäller särskilt för barn. Från virtuella assistenter till pedagogiska spel, förändrar AI sättet som barn lär sig och interagerar med världen. För att få en bättre förståelse för hur AI påverkar barn och utbildning samt vilka möjligheter och konsekvenser AI bidrar till, samlar WASP-HS forskare och representanter från näringslivet från hela Sverige vid eventet som arrangeras online den 19 april.

– Vi kommer att utforska de potentiella fördelarna och utmaningarna med användningen av artificiell intelligens inom utbildning och hur det påverkar barn. Som föredragande för UNICEFs policyvägledning om AI för barn har jag sett hur AI kan vara en drivkraft för innovation, men också innebära risker för barn och deras rättigheter över hela världen. Därför behövs forskning och dialog med flera intressenter för att utforska metoder för att skydda och upprätthålla barns rättigheter i en AI-värld i utveckling, säger Virginia Dignum, professor i ansvarsfull AI vid Umeå universitet och programföreståndare för WASP-HS.

Eftermiddagen inleds av Virginia Dignum och fortsätter sedan med tal av Teemu Roos, professor vid Helsingfors universitet och ledare för AI-utbildningsprogrammet vid Finnish Center for AI.

AI:s påverkan på barns rättvisa, sociala samspel och utbildning

Under eventet kommer tre parallella diskussioner att hållas. Respektive diskussion leds av forskare inom, eller relaterad till, forskningsprogrammet och tar upp olika perspektiv vad gäller AI, barn och utbildning. Diskussionerna handlar om algoritmisk rättvisa för att skydda barn, vad barn har för förväntningar på AI och hur tekniken kan komma att påverka hur barn beter sig socialt, samt hur ny AI-teknik, så som exempelvis ChatGPT, påverkar barns utbildning.

– Under vår diskussion kommer vi att resonera kring hur man kan stödja en rättvis användning av AI i utbildningen som går längre än tekniska lösningar, så som att exempelvis inkludera sociala och kulturella lösningar i designprocessen bakom tekniken, säger Johan Lundin, professor i informatik vid Göteborgs universitet.

Eventet hålls på engelska. Se mer information om eventet.

Sammanfattande rapport

Efter dagen sammanfattas diskussionerna i en rapport som kommer att publiceras på WASP-HS hemsida under våren. Rapporten kommer att vara tillgänglig för alla intresserade att läsa.

Mer om WASP-HS

Visionen bakom WASP-HS är att främja ny tvärvetenskaplig kunskap inom humaniora och samhällsvetenskap om AI och autonoma system och dess inverkan på mänsklig och social utveckling. WASP-HS möjliggör spetsforskning, expertis och kompetensuppbyggnad inom humaniora och samhällsvetenskap. På så sätt bidrar WASP-HS till utvecklingen av innovativ mänsklig teknik och dess transformativa interaktion med samhället. Totalt investerar Wallenbergstiftelserna upp till 660 miljoner kronor i forskningsprogrammet WASP-HS som koordineras från Umeå universitet. Läs mer om WASP-HS.