"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-10-01

Hur steroler påverkar celldelning i växter

NYHET Márcia Frescatada-Rosa visar i sin avhandling att förändringar i sterolsammansättning och koncentration påverkar lokaliseringen av ett särskilt protein som krävs för cellplattans bildning vid växters celldelning. Avhandlingen försvaras fredagen den 4 oktober vid Umeå universitet.

Varje cell är omgiven av ett membran som separerar det cellulära innehållet från den omgivande miljön. Det sista steget i celldelningen, cytokines, innebär att cellmembranet delas i två delar så att två enskilda dotterceller bildas. Denna process startar hos växter med bildandet av en struktur kallad cellplatta mellan dotterkärnorna. Cellplattan ger upphov till nya membraner och cellväggar.

Steroler är komponenter i cellmembranen.

– Förändringar i sterolsammansättningen stör celldelningsprocessen genom att sterolerna verkar vara nödvändiga för reglering av cellplattproteiner, säger Márcia Frescatada-Rosa.

Det behövs ett särskilt slags protein på cellplattan, KNOLLE, för att bilda ett nytt plasmamembran genom fusion. Bortförande av överskott av membran involverar cellplattproteinet DRP1A. Márcia Frescatada-Rosa har funnit att sterolerna är involverade i upprättandet av mikrodomäner i membranen. Domänerna fungerar som plattformar där DRP1A och andra komponenter i maskineriet ihopklumpas.

– En korrekt sterolkomposition krävs för korrekt avlägsnande av proteinet KNOLLE från cellplattan. Genom att reglera placering och aktivitet hos DPR1A styr sterolerna lokaliseringen av KNOLLE och påverkar sålunda dess funktion vid celldelning, säger hon.

De nya rönen är resultat av experimentella studier på modellplantan Arabidopsis thaliana.

Márcia Frescatada-Rosa är född och uppvuxen i Portugal. Hon tog en högskoleingenjörsexamen i agronomi 2004 och arbetade som forskare vid the Center for Botany applied to Agriculture i Lissabon innan hon kom till Umeå år 2008 för forskarstudier.

Om disputationen:

Fredagen den 4 oktober försvarar Márcia Frescatada-Rosa, institutionen för fysiologisk botanik, sin avhandling med titeln: Dissecting sterol function during clathrin-dependent endocytosis and cytokinesis in Arabidopsis thaliana. Svensk titel: Analysera sterolfunktion under clathrin-beroende endocytos och cytokines i Arabidopsis thaliana.Disputationen äger rum kl 10.00 i KB3A9 i KBC-huset, Umeå universitet
Fakultetsopponent är Prof. Dr Wolfgang Lukowitz, institutionen för fysiologisk botanik, University of Georgia, USA.

Läs hela eller delar av avhandlingen på:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-80030

För mer information, kontakta gärna:

Marcia Frescatada - Rosa (in English)Institutionen för fysiologisk botanik, Umeå Plant Science CentreTelefon : 076-8286427
E-post :marcia.rosa@umu.se

Figurtext: (A) Schematisk bild av celldelning under cytokines (B) Ackumulering av proteinet KNOLLE (rött) på cellplattan i en rotcell hos växten Arabidopsis thaliana.

Redaktör: Ingrid Söderbergh