"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-06-01

Implementering av innovationsmodell inom medicinteknik

NYHET Målet med projektet ”MedTech4North – Business model” är att i samverkan mellan akademi, hälso/sjukvård och företag stimulera och stödja medicintekniska företag.

- Genom detta stöd hoppas vi att företagens forsknings- och innovationsverksamhet kan effektiviseras, säger Per Hallberg, prefekt på Tillämpad fysik och elektronik.

Målet med projektet är att tillgängliggöra, tillämpa och förankra en branschspecifik innovationsmodell inom medicinteknik för att effektivisera både innovationsprocessen och affärsutvecklingen i företagen.

- Målet med att implementera innovationsmodellen och få företagen att nyttja den är att lyfta ett antal regionala medicintekniska innovationer mot en högre förädlingsnnivå och få deras produkt ett eller ett par steg närmare marknaden. Vi hoppas även att företagen stärks genom ökad omsättning, berättar Anders Wåhlin, föreståndare för Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF) vid Umeå universitet.

Innovationsmodellen är tänkt att lanseras som ett webbverktyg för att enkelt kunna distribueras och användas av företag och forskningsmiljöer som utvecklar potentiella produkter. I projektet värnar man om att innovationsmodellen ska bli tillgänglig framförallt i Region Västerbotten och Region Norrbotten och att företag kan erbjudas stödtjänster för att få hjälp att fortsatt utveckla sina produkter. Förhoppningsvis kommer projektet även att bidra till en ökad mängd nya innovativa produkter och tjänster i framtiden som kan användas för att förbättra och effektivisera hälso- och sjukvården.

Innovationsmodellen lyfter även frågor såsom likabehandling, jämställdhet och hållbarhet som finns med genom hela utvecklingsarbetet. På lång sikt förväntas projektet bidra till att utveckla regionernas medicintekniska företags forsknings- och innovationsverksamhet.

- Projektet är en satsning som har som målsättning att föra in den starka medicintekniska forskningskulturen in i företagen, säger Olof Lindahl, chef på Medicinsk teknik, forskning och utveckling på Region Västerbotten, samt adjungerad professor på Strålningsvetenskaper, Umeå universitet.

Projektet kommer att starta i september 2020 och pågår under 1,5 år och de beviljade projektmedlen uppgår till 2,9 miljoner kronor. Finansiärer är Tillväxtverket och Region Västerbotten.