"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-06-03

Instrument missar smärta hos cancerpatienter

NYHET Varje år riskerar flera tusen personer med cancer i Sverige att få för lite smärtlindring i livets slut, för att vården inte upptäcker att patienterna lider av smärta. När patienterna inte själva kan berätta att de har ont används bland annat skattningsinstrumentet Abbey Pain Scale – men det fungerar inte vid cancer. Det visar en avhandling vid Umeå universitet.

– Vår undersökning visar att även om hälften av patienterna själva berättade att de hade måttlig eller svår smärta, så visade instrumentet som högst lindrig smärta. Det kan leda till underbehandling av smärtan för många döende patienter med cancer, menar avhandlingens författare Sussi Tegenborg.

Det undersökta instrumentet Abbey Pain Scale är ett av tre rekommenderade smärtskattningsinstrument i Sverige för patienter som av olika anledningar inte kan självrapportera sin smärta. Problemet är att tillgängliga instrument är framtagna för att hitta igen smärta hos patienter med demens och inte hos dem som lider av cancer.

– Det finns inget skattningsinstrument specifikt för cancerpatienter. När vi intervjuat vårdpersonal om instrumentet påpekar de att vissa delar av instrumentet inte är anpassade för hur cancerpatienter kroppsligt uttrycker smärta i livets slut, säger Sussi Tegenborg.

– Om vi lyckas få fram ett välfungerande instrument, så kommer det inte bara kunna hjälpa patienter här i Sverige utan potentiellt även cancerpatienter runt om i hela världen.

Onsdagen den 5 juni försvarar Sussi Tegenborg, Institutionen för diagnostik och intervention vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln Smärta eller inte smärta? Det är frågan. En utvärdering av observationssmärtskattningsskalan Abbey Pain Scale vid användning hos patienter med cancer. Disputationen äger rum klockan 9.00 i Bergasalen, Norrlands Universitetssjukhus. Opponent är professor Anette Alvariza, Palliativt forskningscentrum, Marie Cederschiöld högskola.

Kontaktuppgifter

070-621 13 24

sussi.tegenborg@umu.se