"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-04-16

Intelligens och tidsprecision går hand i hand

NYHET Personer som får höga poäng på intelligenstest är också bra på att hålla en jämn takt, visar ny svensk forskning. Forskarna tror att hög tidsmässig precision i hjärnans aktivitet kan vara viktigt för de processer i hjärnan som ligger bakom problemlösning och tänkande.

Forskare vid Umeå universitet och Karolinska Institutet har visat att det finns ett samband mellan allmänintelligens och förmågan att trumma en enkel rytm med så jämn takt som möjligt. Forskarna betonar att uppgiften inte har med musikalisk rytmkänsla att göra, utan bara mäter förmågan att vara exakt i tiden.

De personer som presterade bäst på intelligenstest uppvisade också minst variation i den jämna rytm de trummade i forskarnas experiment.
– Det är intressant eftersom uppgiften inte innefattar någon form av problemlösning. Oregelbundenheterna i takten uppstår förmodligen på en mer grundläggande biologisk nivå, på grund av ett sorts brus i hjärnans aktivitet, säger Fredrik Ullén, som har lett studien i samarbete med Guy Madison vid Umeå universitet.

Enligt Fredrik Ullén tyder resultaten på att den tidsmässiga precision i hjärnans aktivitet som syns när personen bara håller en jämn puls också är av betydelse för de problemlösningsförmågor som mäts med intelligenstest.
– Vi vet att precision på millisekundnivå i nervcellers aktivitet är viktigt både för informationsbearbetning och för processer som har med inlärning att göra, säger han.

Forskarna kunde dessutom visa ett samband mellan hög intelligens, god förmåga att hålla takten, och stor volym vit substans i delar av hjärnans pannlob som är inblandade i problemlösning, planering och hantering av tid.
– Sammantaget tyder det på att en faktor bakom det vi kallar intelligens har en biologisk grund i mängden nervförbindelser i hjärnans pannlob och den stabilitet i hjärnans nervaktivitet som detta ger, säger Fredrik Ullén.

Publikation: "Intelligence and variability in a simple timing task share neural substrates in the prefrontal white matter", Fredrik Ullén, Lea Forsman, Örjan Blom, Anke Karabanov och Guy Madison, The Journal of Neuroscience, 16 april 2008.

För mer information, kontakta:

Docent Guy Madison, psykologiska institutionen Umeå universitetTel: 090-786 64 01
E-post: guy.madison@psy.umu.se

Docent Fredrik Ullén, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska InstitutetTel: 08-517 773 55
E-post: Fredrik.Ullen@ki.se

Redaktör: Carina Dahlberg