"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-26

Internationell designkonferens till Umeå 2014

NYHET 2014 kommer inte bara att innebära kulturhuvudstadsåret för Umeå. Design Research Society, DRS har just tillkännagett att Designhögskolan ska hålla i den ansedda internationella konferens som äger rum vartannat år.

Design Research Society, DRS, är den största och viktigaste sammanslutning av designforskare och forskarstuderande över hela världen. DRS grundades 1966 och har medlemmar i ett fyrtiotal länder. En av de viktigaste uppgifter som nätverket har är att vartannat år ordna en stor global konferens som sammanför hela designforskningsfältet.
Den senaste konferensen ägde rum i Kanada, och nästa konferens 2012 kommer att vara i Thailand, på landets äldsta och mest ansedda universitet, Chulalongkorn-universitetet i Bangkok. Att DRS-konferensen hålls i Umeå kommer att vara otroligt fördelaktigt för den svenska designforskningen.

- Det är helt enastående att vi får denna ansedda konferens hos oss, inte bara att den kommer att äga rum i Europa, utan i Umeå, på Designhögskolan”, säger Anna Valtonen efter beskedet.

I Designhögskolans ansökan att få hålla konferensen underströks exceptionella lokaler, nya Konstnärligt campus, kulturhuvudstaden och Umeås ljusa sommarnätter. Det lilla formatets charm i kombination med den internationella atmosfären var också något som betonades. Eftersom Umeå kommer att vara fullspäckat av kultur 2014 kommer det att finnas aktiviteter att välja och vraka bland för konferensens gäster. De kulturella händelser som planeras är många och intressanta och flera av dem kommer att äga rum på eller vid Umeälven: utomhusopera, körsång och andra happenings. Det kommer även att finnas ett tillfälligt turistkontor på Konstnärligt campus under konferensen så att deltagarna kan ta del av allt som händer i och runt Umeå.

När endast två ansökningar var kvar i urvalet, reste Anna Valtonen och Maria Göransdotter från Designhögskolan, och Umeå universitets prorektor Kjell Jonsson till Birmingham i början av april för att träffa styrelsen och presentera sitt förslag för konferensen 2014. Styrelsen för DRS hade svårt att välja mellan vad de tyckte var två förträffliga ansökningar, men valde till slut Umeå bland annat på grund av att konferensen i och med det skulle få mervärde med anledning av kulturhuvudstadsåret.

Designhögskolan hade starkt stöd av universitetsledningen angående konferensen och samarbete inleddes också med Umeå 2014 genom Fredrik Lindegren.

Om Designhögskolans forskning

Vid Designhögskolans forskningsavdelning bedrivs tillämpade forskningsprojekt i samarbete med industrin samt grundforskning inom design som ett led i byggandet av en nationellt och internationellt ledande forskningsmiljö, där grundläggande frågor om design möter det omgivande samhällets behov av kunskap. Vid Designhögskolan bedrivs för närvarande forskning inom tre specifika områden inkluderat: bättre användarförståelse, kreativa processer, samt forskning om vår digitala verklighet.

För mer information, kontakta gärna:

Anna Valtonen, rektor Designhögskolan Telefon: 090-786 53 53
E-post: anna.valtonen@dh.umu.se

Text: Elinn Bolonassos

Redaktör: Ingrid Söderbergh