"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-03-18

Internationell interaktion drar norrut

NYHET Den 24 till 26 mars kommer studenter från hela världen att besöka Designhögskolan och den sjätte upplagan av studentkonferensen SIDeR. Fokus för konferensen är lekfullhet – en oumbärlig ingrediens då det gäller att skapa interaktiva system.

Detta tredagarsevenemang innehåller forskningspresentationer av studenter, interaktiva diskussioner, workshops, sociala tilldragelser och intressanta föreläsare. Huvudtalare är Heather Martin från Smart Design, Zachary Lieberman från Open Frameworks och Erik Stolterman, professor i informatik och programansvarig för Indiana universitets program Human-Computer Interaction Design.

Med konferenstemat Ingredients in Gradients vill Designhögskolan berätta om hur oumbärlig lekfullheten är i processen för att skapa interaktiva system. Förhoppningen är att utöka räckvidden och öppenheten inom området och dessutom uppmuntra till kreativa tolkningar, från studenterna såväl som från huvudtalarna.
– En mångfald av människor kommer att besöka Umeå – både studenter och näringsliv, däribland högt ansedda huvudtalare. Konferensen ger oss därför en fantastisk möjlighet att skapa en internationell dialog om forskning inom interaktionsdesign, säger Nirvana Soltani från Iran som läser första året på masterprogrammet i interaktionsdesign vid Designhögskolan.

Programmet innehåller dessutom workshops som rör allt från diskussioner om hur man blir en bra designer, som leds av huvudtalaren Erik Stolterman, till hur man tillverkar textilsensorer, under ledning av Hannah Perner-Wilson vid MIT Media Lab's High-Low Tech i Cambridge, USA.

Konferensen är öppen för såväl allmänhet som studenter och industrirepresentanter och finansieras av Smart Design, en av världens ledande designkonsulter.

Information om anmälan och fullständigt program finns på: www.ingredientsingradients.com

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lauren Javour, SIDeR Communications, DesignhögskolanTelefon: 076-814 1301
E-post: recipes@ingredientsingradients.com

Om SIDeR

SIDeR (Student Interaction Design Research) är en ideell konferens som drivs av studenter. Konferensen äger rum varje år på ett värduniversitet. SIDeR, som finansieras av bidrag från industrin, möjliggör för studenter att delta i och bidra till den frambrytande disciplinen interaktionsdesign.

Om Designhögskolan vid Umeå universitet

Designhögskolan vid Umeå universitet startade 1989 med utbildningar med fokus på industridesign; här erbjuds både kandidatutbildning i industridesign samt masterutbildning i interaktionsdesign, avancerad produktdesign och transportdesign.

Mike Stott, tidigare professor på Designhögskolan, skapade interaktionsdesignprogrammet 1996 med målet att skapa bättre förståelse för relationen mellan människa och informationsteknologi. Med särskilt fokus på interaktion mellan produkt och användare, försöker programmet se hur det kognitiva och det fysiska gränssnittet integreras till en framgångsrik helhet. Målet är att möjliggöra för designers att utveckla hållbara, begripliga och lustfyllda informationsbaserade produkter, tjänster och miljöer.

Designhögskolan, som varit listad i BusinessWeeks "Best Design Schools in the world" tre år i rad, erbjuder en mycket konkurrenskraftig professionell och internationell designutbildning, med stöd av exceptionella lokaler, högklassig teknisk utrustning samt professionella yrkesverksamma från industrin.

Redaktör: Karin Wikman