Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 16 dec, 2016

Isprojekt finanseras av Formas

NYHET EcoChange-forskaren Jenny Ask har fått finansiering från Formas för ett treårigt projekt om istäckets betydelse i nordliga akvatiska ekosystem. Projektet kommer att fokusera på hur framtida förändringar i isförhållanden kommer att påverka akvatisk kolmetabolism, tillväxt av alger och gasutbyte mellan vatten och atmosfären.

Jenny Ask, forskare inom forskningsprogrammet EcoChange vid Umeå universitet, har fått forskningsanslag för ett projekt om is, klimatförändringar och kolmetabolism. Foto: Kristina Viklund/UMF.

Under den istäckta perioden på året ackumuleras CO2 i vattnet under isen. Den huvudsakliga hypotesen inom projektet är att inte all denna CO2 försvinner till atmosfären när isen smälter, utan att en stor del används av algerna för fotosyntes och tillväxt. En 16 månader lång fältstudie kommer att genomföras i två nordliga kustområden i Östersjön, samt i två nordliga sjöar. Fältstudien kommer att kombineras med ett storskaligt experiment där längden av den istäckta perioden manipuleras. En del av projektet kommer även att ägnas åt ett samarbete med Designhögskolan i Umeå, för att hitta sätt att öka allmänhetens kunskap och medvetenhet när det gäller dessa frågor.

Projektet har fått finansiering med 3 Mkr för tre år, och kommer att starta i januari 2017.

Redaktör: Kristina Viklund