"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-26

IT-system som klarar toppar och bottnar

NYHET Istället för att fylla källaren med datorer kan den som vill starta en försäljningssajt eller TV-kanal på Internet enkelt köpa precis den IT-kapacitet som behövs. Datacentrum som levererar infrastruktur för internettjänster måste därför effektivt kunna möta ett starkt varierande kapacitetsbehov. Datavetare vid Umeå universitet utvecklar nu en ny typ av infrastruktur tillsammans med IBM och elva andra företag och universitet.

I framtiden ska företags IT-resurser kunna ses som ett virtuellt moln av IT-kapacitet. Det virtuella molnets storlek och form ska kunna anpassa sig efter det aktuella behovet genom att företagens egna datorer kombineras med inhyrd kapacitet.
– Bland annat måste det vara möjligt att dynamiskt öka kapaciteten för att klara belastningstoppar och att minska den för att spara energi och pengar då behoven är mindre, säger Erik Elmroth, forskningsledare vid institutionen för datavetenskap och HPC2N.

Explosionsartad IT-utveckling

Den nya IT-infrastrukturen ska på ett ekonomiskt och energieffektivt sätt kunna leverera tillräcklig kapacitet till det egna företaget eller utgöra grunden för ett IT-tjänstehotell för företag och privatpersoner som hellre använder IT-resurser på internet än köper egna.
– Idag sker en explosionsartad utveckling i utbudet av nya IT-tjänster på internet, i såväl antal som spännvidd, det finns till exempel webbsajter där du kan lägga upp dina egna videofilmer, du kan boka dina resor på webben och företag använder ofta externa IT-tjänster istället för egna datorer och programvaror. Många av dessa sajter har ofta planerade eller oplanerade belastningstoppar, som till exempel skatteverkets on-line system i deklarationstider eller en nyhetssajt med streamad video vid en stor nyhetshändelse. Mellan belastningstopparna kan nyttjandet ofta vara väldigt lågt även om tjänsterna alltid måste vara tillgängliga. För att kostnadseffektivt klara den stora och varierande belastningen krävs nya och mer flexibla infrastrukturlösningar, säger Erik Elmroth.

Utveckling av infrastruktur

Forskningsgruppen i Umeå ingår tillsammans med IBM och flera europeiska företag och universitet i det EU-stödda projektet RESERVOIR, Resources and Services Virtualization without Barriers. I projektet utvecklas en infrastruktur för framtidens datacentrum genom att kombinera avancerad gridteknik, där Umeågruppen är ledande, med virtuella datorer.

Foto: Samuel Bengtson

Redaktör: Karin Wikman