"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-15

Johan Trygg belönas med Baltics samverkanspris

NYHET Baltics samverkanspris med entreprenörsinriktning 2012 tilldelas den nyblivna kemiprofessorn Johan Trygg vid Umeå universitet. Han får priset för sin framgångsrika kombination av entreprenörskap och spetsforskning. Flaggskeppet är hans banbrytande metod för att skapa tolkningsbara modeller av stora komplexa datamängder som har patenterats i flera länder, däribland USA.

Just hemkommen från en resa nåddes Johan Trygg under gårdagen av det glädjande beskedet.

– Det känns superkul att få detta pris! Entreprenörskap har för mig varit ett ledord för att skapa nya möjligheter att bedriva och finansiera spetsforskning. Mina samarbeten med industrin har också väglett och format nyttiggörandet av min grupps forskningsresultat. Priset belyser att industriella samarbetsprojekt och tillämpningar inte bara är viktiga för grundforskning och dess finansiering, utan också viktiga grogrunder för att förbättra förståelsen för innovation och företagande som bygger på kommersiella grunder, säger han.

Johan Trygg är en person som tydligt och framgångsrikt i sitt arbete kommersialiserat sina forskningsresultat. Resultaten har legat till grund för flera aktiva avknoppningsföretag såsom AcureMetrics AB och AcureOmics AB. Johan Trygg har också medverkat till att kommersialisera resultaten i existerande regionala företag, inte minst MKS Umetrics AB – det mest framgångsrika avknoppningsföretaget från Umeå universitet.

Johan Tryggs banbrytande forskning omfattar utvecklandet av en helt ny metod för att skapa mer tolkningsbara modeller av stora komplexa datamängder. Detta är viktigt inom biologiska och medicinska frågeställningar, till exempel för att förstå sjukdomar, ställa diagnos och följa hur patienter svarar på behandling. Metoden heter OPLS (Orthogonal Projections to Latent Structures) och används av mer än 150 företag, 50 internationella institutioner samt de tio största läkemedelsföretagen i världen. OPLS har patenterats i flera länder, däribland USA. Johan Trygg publicerade metoden för första gången 2002, en artikel som i dag har över 420 vetenskapliga citeringar. Metodiken har senare också använts i ansedda tidskrifter, t.ex. Nature.

De senaste åren har Johan Trygg registrerat ytterligare ett antal patent. Han har också skapat många fleråriga samarbetsavtal med ledande mjukvaruföretag, globala analysinstrumentföretag samt stora läkemedelsbolag. Trots att avknoppningsföretaget Umetrics AB såldes år 2006 för flera hundra miljoner kronor till det amerikanska NASDAQ-listade företaget MKS Instruments Inc. spelar Umeå universitet fortfarande en viktig roll som strategisk samarbetspartner.

– Umeå universitets riktade satsning de senaste åren på unga forskare har definitivt varit en viktig faktor i framgången. Jag är dessutom väldigt tacksam för det stöd jag erhållit under åren av mina mentorer och kollegor, säger Johan Trygg.

Johan Trygg föddes 1972 i Umeå. Efter civilingenjörsexamen i teknisk naturvetenskaplig kemi vid Umeå universitet 1997 disputerade han 2001 i kemometri vid Umeå universitet och blev professor i samma ämne juni 2012. Johan Trygg har de senaste åren varit en flitigt inbjuden talare vid internationella konferenser, fått flera internationella priser och utmärkelser samt publicerat ett 70-tal publikationer i vetenskapliga tidskrifter.

Om Baltics samverkanspris

I januari 2009 inrättade Umeå universitet Baltics samverkanspris på 100 000 kronor med två inriktningar. Det ena är entreprenörspriset, som delas ut varannan årshögtid i oktober, och det andra, det populärvetenskapliga priset, som delas ut vartannat år vid vårpromotionen i maj. Priset med samverkansinriktning ges till en vid universitetet verksam lärare eller forskare som under det gångna året gjort värdefulla insatser inom ramen för samverkansuppgiften, i synnerhet när det gäller uppgiften att nyttiggöra forskningsresultat.

För mer information, kontakta gärna:

Johan Trygg, professor vid kemiska institutionenTelefon: 090-786 69 17 (mobil 0730-647 137)
E-post: johan.trygg@chem.umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh