"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-04-26

Jörg Richter och Carina Bergfeldt hedersdoktorer vid Umeå universitet

NYHET Jörg Richter, professor i psykologi, och journalisten Carina Bergfeldt har utsetts till 2018 års hedersdoktorer vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.

Jörg Richter
Foto: University of Hull

Professor Jörg Richter är en välmeriterad forskare inom forskningsområdena psykisk hälsa, personlighet, personlighetsbedömning, beteendepsykologi och psykoterapi. Sedan slutet av 1980-talet har han samarbetat med Umeå universitet, inledningsvis vid Institutionen för klinisk vetenskap, enheten för psykiatri och Institutionen för omvårdnad och senare även med Institutionen för socialt arbete och enheten för polisutbildning vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Professor Richters långa forskningskarriär präglas av uthållighet och gediget och genuint intresse för kunskapssökande och kunskapsspridning. Han har med sin forskning inom personlighetsområdet (temperament och karaktär) och om sociala hälsoriskfaktorer samt psykisk ohälsa bidragit till att Umeå universitet etablerat sig på den vetenskapliga internationella världskartan inom området. Richter var under en lång tid en viktig kugge i de satsningar som SIDA gav Umeå universitet för att utveckla undervisning och forskning vid flera universitet i nordvästra Ryssland.

Carina Bergfeldt
Foto: SVT

Journalisten Carina Bergfeldt utses till hedersdoktor för att hon på ett enastående sätt bidrar med en tydlig och begriplig bevakning av vår omvärld. I tider när demokratin och alla människors lika värde ifrågasätts och utmanas vill Samhällsvetenskapliga fakulteten uppmärksamma att hon på ett föredömligt och till synes enkelt sätt beskriver både svåra och komplexa samhällsfenomen. Hennes rapporteringar, präglade av hög aktualitet och professionalitet, bidrar på ett utomordentligt sätt till spridande av kunskap om vår samtid och utgör en motvikt till det nutida fenomenet falska nyheter.

Efter tio år som skrivande journalist började Carina Bergfeldt på SVT 2016. Det senaste decenniet har hon bevakat terrordåd i Skandinavien, Europa och världen. Carina Bergfeldt har skrivit om våld mot kvinnor och barn, om brott och straff, om liv och död. Det har även blivit tre böcker på samma tema vid sidan om jobbet.

För mer information, kontakta gärna:

Ruth Mannelqvist, Dekan Samhällsvetenskaplig fakultetTelefon: 090-786 71 17
E-post: ruth.mannelqvist@umu.se

Redaktör: Jessica Larsson Svanlund