"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-12-01

Käkbensförlust föregår insjuknande i ledgångsreumatism

NYHET Käkbensförlust som orsakas av tandlossningssjukdom föregår insjuknande i ledsjukdomen reumatoid artrit. Det visar forskningsresultat från Umeå universitet som presenteras i tidskriften Arthritis & Rheumatology. Forskningen visar också att det finns ett samband mellan käkbensförlust och förhöjda nivåer av den bennedbrytningsdrivande molekylen RANKL i blodet.

Inflammationsdriven benförlust är karakteristiskt för både tandlossningssjukdom och ledgångsreumatism. Trots att det finns olikheter i vad som orsakar inflammationsprocessen vid tandlossningssjukdom respektive ledgångsreumatism är det idag fastställt att det finns ett samband mellan de två sjukdomarna.

Pernilla Lundberg

– Vi vet till exempel att individer med ledgångsreumatism i större grad uppvisar tandlossningssjukdom än individer med friska leder. Vi vet också att behandling riktad mot tandlossningssjukdom även förbättrar symtom från lederna hos individer med ledgångsreumatism. Däremot är det oklart om det är ett orsakssamband som råder, säger Pernilla Lundberg, som är universitetslektor vid Institutionen för odontologi och en av forskarna bakom studien.

I ett samarbete har Pernilla Lundberg och Solbritt Rantapää-Dahlqvist, som är forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, analyserat förekomsten av käkbensförlust i tandröntgenbilder tagna från individer med ledgångsreumatism. Bilderna var tagna innan symtom från lederna utvecklats och jämfördes med tandröntgenbilder från matchade kontroller. Samtliga individer i studien hade vid flera tillfällen donerat blod till den medicinska biobanken Northern Sweden Health and Disease Study. Tandröntgenbilder samlades in från behandlande tandläkare.

Resultaten, som nu presenteras i Arthritis & Rheumatology, visar för första gången att de individer som senare utvecklar ledgångsreumatism uppvisar en högre grad av käkbensförlust. Individer med ledgångsreumatism utvecklar också en högre grad av käkbenförlust över tid. Bland de individer som senare utvecklade ledgångsreumatism upptäcktes den allra högsta graden av benförlust hos de individer som dessutom hade förhöjda nivåer av den bennedbrytningsdrivande molekylen RANKL i blodet.

Solbritt Rantapää Dahlqvist
Foto: VLL

– Såvitt vi vet har ingen tidigare kunnat visa att individer som senare utvecklar ledgångsreumatism har en högre grad av benförlust innan de får symtom från lederna, säger Solbritt Rantapää Dahlqvist.

– Våra resultat tyder på att det skulle kunna finnas ett orsakssamband mellan tandlossningssjukdom och ledgångsreumatism. Men fler kliniska studier samt studier av basala mekanismer behövs för att vi med större säkerhet kan säga att ett orsakssamband råder.

Länk till artikeln i Arthritis & Rheumatology

I den övre röntgenbilden visar vit linje normal käkbensnivå vid en kindtand i underkäken. Individen har parodontit (tandlossning) och har därför förlorat käkbensstöd (röd linje). Undre röntgenbild visar en fot med typiska bendestruktioner (röda pilar) orsakade av reumatoid artrit. Bilder: Pernilla Lundberg och Solbritt Rantapää-Dahlqvist.

För mer information, kontakta:

Pernilla Lundberg, Institutionen för odontologi, Umeå universitetTelefon: 070-549 5356
E-post: Pernilla.lundberg@umu.se

Solbritt Rantapää Dahlqvist, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicinTelefon: 090-785 1729
E-post: Solbritt.rantapaa.dahlqvist@umu.se

Om publiceringen:

Arthritis & Rheumatology, artikel: Marginal jawbone loss is associated with onset of rheumatoid arthritis and is related to plasma level of receptor activator of nuclear factor kappa-B-ligand (RANKL). Författare: Kindstedt E, Johansson L, Palmqvist P, Koskinen-Holm C, Kokkonen H, Johansson I, Rantapää Dahlqvist S, och Lundberg P. DOI:10.1002/art.40394.

Redaktör: Daniel Harju