"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-21

Källan till höga blyvärden hos barn i Peru

NYHET En grupp Umeåforskares detektivarbete med att spåra källan till höga blyhalter hos en grupp barn i Perus Amazonasområde beskrivs i den avhandling som Cynthia Anticona försvarar vid Umeå universitet den 30 november.

Bilden: Fältarbetet innebar bland annat insamling av bottensediment från vanliga fiskeplatser. Cynthia Anticona i mitten tillsammans med assistenten Caleb Chumpi t.v. och ingenjören Rafael Tello.

Under 2006 rapporterade en miljömyndighet i Peru höjda blynivåer i blodet hos barn i urbefolkningen kring floden Corrientes, det mest produktiva oljeutvinningsdistriktet i norra Perus Amazonområde. Tre år senare inledde en grupp forskare vid Umeå universitet – docenterna Miguel San Sebastián och Ingvar Bergdahl samt doktoranden Cynthia Anticona – samarbete med den regionala hälsomyndigheten och lokala organisationer för att ringa in källan till blyexponeringen.

Eftersom det fanns starka bevis för miljöföroreningar på grund av oljeutvinningen i området ägnade gruppen en första studie (2009) åt att jämföra blynivåerna i befolkningen som helhet och i områden med och utan oljeaktiviteter. Oväntat nog fann man då ingen signifikant skillnad i genomsnittliga blyhalter mellan oljeexponerade och oljefria områden. Undersökningar av vatten och jord i Corrientes-området visade att blykoncentrationen låg långt under internationella gränsvärden.

Den största överraskningen kom dock i en andra studie (2010), där forskarna upptäckte att vissa barn i området lekte med och tuggade på blybitar som användes som sänken vid fiske och att den vanan signifikant ökade deras risk för höga blyvärden i blodet. Studien visade också att barn i samhällen nära oljedepåer löpte en signifikant risk för höga blyhalter. Sambandet berodde emellertid inte, som man skulle kunna tro, på föroreningar av miljön utan forskarna fann att orsaken snarare låg i att invånarna hade bättre tillgång till kabel och annat industriavfall som användes för återvinning.

Fynden har fäst uppmärksamheten på en oväntad källa till blyexponering och i avhandlingen föreslås strategier för kontroll och förebyggande insatser för att undvika skadliga effekter, särskilt när det gäller barnens neurologiska utveckling. Emellertid motsäger inte de här resultaten den dokumentation som finns om miljöföroreningar och hälsorisker i samband med oljeutvinningen i området, något som hälsomyndigheterna och andra måste ta itu med.Cynthia Anticona Huaynate är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och global hälsa, och kan nås påTel. +46-761 10 58 93,+ 51 1- 365 29 49
e-post cynthiaanticona@hotmail.com

Fredagen den 30 november försvarar Cynthia Anticona Huaynate, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Bly-exponering hos barn i peruanska Amazonas: Att söka exporingskälla med hjälp av deltagande forskning (engelsk titel: Lead exposure in children of the Peruvian Amazon basin: Venturing into participatory research, seeking the hidden source).Disputationen äger rum kl. 09.00 i Major Groove, by. 6L, NUS.
Fakultetsopponent är Ass. Professor Mary Jean Brown, Harvard School of Public Health, USA.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-61254