"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-04-02

Kan liv från jorden överleva på Mars?

NYHET Finns det liv på Mars och kan liv från jorden överleva där – eller på andra rymdkroppar i rymden? det internationella BIOMEX-forskningsteamet som omfattar forskare från många länder och rymdorganisationer, däribland Natuschka Lee vid Umeå universitet har gjort biologiska experiment under rymdbetingelser. En översikt av deras resultat har nu publicerats.

Text: Ingrid Söderbergh

Liv på Mars är ett forskningstema som sysselsätter många forskare runt om i världen. Det internationella BIOMEX forskningsteamet (BIOlogy and Mars Experiment) har gjort en förstudie till hur organismer från jorden kan överleva under Mars-liknande villkor.

Syftet med BIOMEX-projektet var att undersöka hur olika biologiska prover (bland annat olika mikrober, svampar, lavor, mossor och olika biokemiska substanser och mineraler) kan överleva under olika rymdbetingelser.

Detta var ett långvarigt projekt där forskarna först studerade proverna i rymdsimuleringslaboratorier på jorden för att kunna identifiera de mest stress-toleranta organismerna. Därefter skickades de till den internationella rymdstationen ISS för att exponeras mot riktiga rymdbetingelser under cirka 1,5 år, innan de skickades tillbaka till jorden och de olika forskningslaboratorierna för olika undersökningar.

– De första resultaten har nu blivit publicerade och de har visat att även om olika typer av stressreaktioner kunde observeras, så visade ett flertal organismer förvånansvärda överlevnadsstrategier, säger Natuschka Lee, forskare på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Umeå universitet deltar även i andra liknande astrobiologi rymdprojekt, såsom STARLIFE och BIOSIGN. Sedan pågår det just nu planer på att göra biologiska experiment på den svenska rymdbasen ESRANGE, i samarbete med Swedish Space Corporation, SSC, via deras raketuppskjutningsprogram.

 

Originalartikel:

De Vera, Jean-Pierre et al: Limits of Life and the Habitability of Mars: The ESA Space Experiment BIOMEX on the ISS. Astrobiology Vol. 19, No. 2. 2019 https://doi.org/10.1089/ast.2018.1897