"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-21

Kan man vinna val på Instagram?

NYHET Forskaren Jenny Madestam från Södertörns högskola gästade idag DIGSUMs symposium om "Digitalisering, demokrati och deltagande".

Jenny intresserar sig för politiskt ledarskap, och särskilt för sociala mediers roll för den politiska processen. Hon pratade i sin föreläsning om att sociala medier gör det möjligt för partier och politiker att konstruera en egen bild av sig själva utan journalistisk filtrering. Det möjliggör också för medborgarna att ha direkt och interaktiv kontakt med politikerna. Forskning visar dock att många politiker använder sociala medier som megafon istället för till interaktion.

Madestams egen forskning har visat att det sätt på vilket politiker använder sociala medier, till exempel i vilken grad man delar med sig av personliga saker, spelar stor roll för hur de uppfattas.