"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-06-17

Kemiprofessor får Nordeas vetenskapliga pris

NYHET Michael Sjöström, professor i organisk kemi vid Umeå universitet, får Nordeas vetenskapliga pris år 2008 för sin forskning. Priset på 100 000 kronor delas ut vid universitetets årshögtid den 18 oktober.

Michael Sjöström är en internationellt känd och citerad forskare som har en gedigen publikationslista på över 175 vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter. Tack vare sin breda forskning, sitt engagemang för utbildning och sin samverkan med industrin är han en värdig mottagare av Nordeas vetenskapliga pris.

Michael Sjöströms forskningsområde är kemometri, ett område som är inriktat på att analysera stora datamängder och på att minimera antalet försök genom att göra så representativa urval som möjligt.
– En förutsättning för att vårt arbete blivit så framgångsrikt är datorernas utveckling, men också att det skapats ett klimat som gjort att vi samarbetar över alla gränser med kemister, medicinare, biologer, psykologer och även med industrin, säger Michael Sjöström.

Just nu arbetar han inom ett stort EU-projekt med att förutsäga den akuta giftigheten hos 10 000-tals olika föreningar. Målet är att hitta alternativ till djurförsök, den metod som normalt används. Michael Sjöström har under sin karriär undersökt en mängd olika frågeställningar inom kemometri. Bland annat har han studerat metoder för att hitta skillnader bland tusentals variabler i stora mängder prover. Det kan till exempel handla om att ta reda på hur prover från en grupp patienter skiljer sig från en frisk kontrollgrupp.

Han har också undersökt samband mellan kemiska variabler för serier av föreningar och föreningarnas biologiska aktivitet, information som bland annat är av intresse för läkemedelsindustrin. En annan inriktning är experimentell försöksplanering, där målet är att få fram intressant information ur endast ett fåtal försök. Denna metod används till exempel för att välja ut ett fåtal representativa kemikalier för biologisk testning från en ämnesklass t e x bestående av många miljöfarliga ämnen.

Michael Sjöström är född i Sollefteå, men uppvuxen på Västkusten. Han disputerade vid Umeå universitet 1976 och gjorde därefter sin postdoktorstjänst vid University of Washington i Seattle, USA. Därefter återvände han till Umeå universitet och år 2000 befordrades han till professor i organisk kemi.

Nordeas vetenskapliga pris har delats ut varje år sedan 1995, och prissumman är på 100 000 kronor. Priset tilldelas den forskare vid Umeå universitet som gjort framstående vetenskapliga insatser inom framför allt de samhällsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och datorvetenskapliga områdena.

För mer information, kontakta: Michael Sjöström, professor i organisk kemi Telefon: 090-786 51 19
E-post: michael.sjostrom@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman